ZEB står for Zero Emission Buildings, eller nullutslippsbygg. Prosjektet bidrar til å redusere klimagassutslipp gjennom bærekraftig bygg- og områdeutvikling. Bygget er også et unikt eksempel på hvordan vi kan energieffektivisere bygg og frigjøre energi til annen bruk, samt klimatilpasse bygninger og infrastruktur samtidig som vi former gode bygninger med godt innemiljø for befolkningen.

 

 

Det nye ZEB-laboratoriet er utstyrt med:
-1400 sensorer, 130 styrte objekter og 17000 datapunkter
-2 tvillingrom, hver med inntil 8 arbeidsplasser, med oppgradert instrumentering og styring
-Temperatur- og fuktighetsmålere i ulike posisjoner i fasader og tak
-Styringssystem som kan settes i «forskningsmodus». Det vil si at man kan overstyre toppsystemet med egne algoritmer.

Laboratoriet er også en viktig ressurs for to andre pågående forskningssentre i Trondheim: Forskningssenteret for miljøvennlig energi, Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) og SFI Klima 2050.

ZEB-laboratoriet skal være:
-Et laboratorium for utvikling av internasjonalt konkurransedyktig industri
-Et laboratorium for kunnskapsgenerering på høyt internasjonalt nivå
-En forskningsarena for utvikling av nullutslippsbygg
-En arena for reduksjon av risiko ved implementering av løsninger for nullutslippsbygg
-En nasjonal ressurs for alle forskningsorganisasjonene innen området

I sin omtale av ZEB-laboratoriet skriver Norges forskningsråd at "laboratoriet gir Norge en unik posisjon i Europa." Bygget er moderne og innovativt, og et godt eksempel på samskaping mellom FoU-miljøer, offentlige aktører og ledende entreprenører.

ZEB-laboratoriet er finansiert av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Enova. Laboratoriet er utviklet i et samspill mellom NTNU, SINTEF, Orion, Veidekke Entreprenør, Link Arkitektur, Siemens, Vintervoll, Bravida, Multiconsult og Aas-Jakobsen.

Nullutslippsbygg og klimapositive løsninger er sentralt for å møte nullutslippssamfunnet og bidra til det grønne skiftet. I tillegg til å være et unikt laboratorium i verdenssammenheng, er ZEB-laboratoriet også en del av en fremtidig NTNU-campus i Trondheim, der staten ved Statsbygg er en viktig medspiller.

Se programmet for åpningen, her!