-Norge skal ta en lederrolle i å kutte klimagassutslipp både globalt og i eget land. Dette er en utmerket arena for å teste ut løsninger som vi trenger mer av i årene fremover. Bygging og bruk av bygg står også for klima- gassutslipp, og står for 40 prosent av alt energiforbruk internasjonalt. Derfor er det så bra og viktig at NTNU og SINTEF går sammen om å finne løsninger for mer klimavennlige materialer og energibruk, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), ifølge SINTEF, da han åpnet det han selv omtalte som “et veldig kult konsept ” torsdag i forrige uke.

I posisjon til å ble ledende eksportør av byggteknolgi

Administrerende direktør i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, viste til at Norge allerede er i posisjon til å bli en ledende eksportør av byggteknologi i en verden som skal nå sine klimamål, og at ZEB-laboratoriet kan bidra til å befeste denne posisjonen

- Vi må både kutte klimagassutslipp fra byggenæringen og klimatilpasse bygg. Det må vi gjøre på en måte som skaper verdier og arbeidsplasser. I Trondheim har vi lyktes med å skape et unikt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv. Gjennom ZEB-laboratoriet skal vi bli enda bedre, sa Alexandra Bech Gjørv på åpningen, ifølge SINTEF.

Nullutslippslaboratoriet er skapt av NTNU og SINTEF i samarbeid med Veidekke og LINK Arkitektur. ZEB står for Zero Emission Buildings, eller nullutslippsbygg. ZEB-laboratoriet har høyspesialisert forskningsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny nullutslippsteknologi. Bygget blir verdens første nullutslippsbygg med dokumentert klimaregnskap som viser totalt CO2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen. Dette er et banebrytende prosjekt i verdenssammenheng som vil sette en ny standard for morgendagens bygg, melder Link Arkitektur i en pressemelding.

Prosjektet bidrar til å redusere klimagassutslippene gjennom bærekraftig bygg- og områdeutvikling. Bygget er også et unikt eksempel på hvordan vi kan energieffektivisere bygg og frigjøre energi til annen bruk, samt klimatilpasse bygninger og infrastruktur samtidig som vi former gode bygninger med godt innemiljø for befolkningen.

LINK Arkitektur står for arkitektur, landskapsarkitektur og arbeidsplassutforming, i tillegg til å ha ansvar for klimaregnskapet og energikonseptet i forprosjektet. Videre har LINK bidratt med forslag til design av byggets fremtidsrettete ventilasjonsprinsipper.

Et signalbygg

Bygget består av 1 800 kvm over fire etasjer. Første etasje er formgitt som åpen og innbydende med kantine og presentasjonsrom i tilknytning til et inviterende inngangsparti. Med innsyn i energiproduksjon og lagring av energi som vises frem i plan 1, skaper bygget nysgjerrighet og blir et attraktivt besøksmål. Bygget er utført med en funksjonell struktur med massivtrekonstruksjoner i et fleksibelt grid, ut fra hensiktsmessige spenn for byggets formål. Utformingen er inspirert av formen på silisiumkrystaller som solcellepaneler produserer fra. Bygget er gitt en form som er basert på funksjon, ut fra kravet om produksjon av energi som skal motsvare alle CO2-utslipp fra produksjon av materialer, frakt av materialer til byggeplass, drift av byggeplass, bygging av bygg og drift av bygget. Fasader og tak er kledd med solcellepaneler, og taket luter 42 grader mot sør for optimal energiproduksjon Dette gir bygget en særpreget identitet og det vil fremstå som et signalbygg.

ZEB-laboratoriet er finansiert av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Enova. Laboratoriet er utviklet i et samspill mellom NTNU, SINTEF, Orion, Veidekke Entreprenør, Link Arkitektur, Siemens, Vintervoll, Bravida, Multiconsult og Aas-Jakobsen.