Dette melder SINTEF.

– Interessen i disse sentrene er uten sidestykke. HYDROGENi er av nasjonal viktighet, og dette gjenspeiles i vårt forskningssamarbeid med NTNU, IFE, Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Tromsø, sa konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv i sin hilsen på arrangementet.

HYDROGENi er et av de største FME-sentrene, med et budsjett på omtrent 530 millioner norske kroner og over 50 partnere fra industri og akademia. Senteret ledes av SINTEF Energi og har en varighet på åtte år.

Partnerskap med internasjonalt ledende universiteter og forskningssentre skal sikre at HYDROGENi holder en høy akademisk standard, mens en sterk forpliktelse fra industrien skal støtte opp under gjennomføringen av senterets ambisjoner. HYDROGENi kommer til å etablere det største akademiske forskningsprogrammet noensinne i et FME ved å utdanne 35 PhD/postdoc-studenter og over 100 bachelor- og masterkandidater.

Hydrogen i det grønne skiftet

For at hydrogen skal bli en viktig driver i det grønne skiftet, må det utvikles kunnskap og teknologiske løsninger. Det er nettopp disse utfordringene SINTEF og 50 norske og europeiske partnere i HYDROGENi skal samarbeide om å løse. Spesielt vil HYDROGENi jobbe med etablering av en bærekraftig hydrogenøkonomi i Norge.

– Hydrogen vil være svært viktig i energitransisjonen mot netto null utslipp, så vel som for å nå 2030-målene. Derfor skal HYDROGENi også akselerere utviklingen og realisere nye ideer, sa leder av HYDROGENi og bærekraftsdirektør i SINTEF, Nils Røkke, under åpningen.

Som en del av samme arrangement, hadde også et annet forskningssenter for hydrogen kick off: FME HyValue, som ledes av forskningsinstituttet NORCE.

– Det er ikke tilfeldig at vi markerer begge disse sentrene her i dag, sa olje og energiminister Terje Aasland. – Sentrene skal være komplementære og samarbeide seg imellom, de skal på mange måter samle trådene for det viktige FoU-arbeidet på hydrogen.

Internasjonal satsing nødvendig for å realisere hydrogen

Hydrogen er ikke bare et viktig tema i Norge, men også et tema av global interesse – noe som gjenspeiles i HYDROGENis internasjonale konsortium.

Administrerende direktør i EU Clean Hydrogen Partnership, Bart Biebuyck, gratulerer de to hydrogenforskningssenterne i en videohilsen. Biebuyck snakket også om status for hydrogen i Europa i dag, og hvordan de to senterne kan samarbeide:

– Vi må komme videre, og det er bare gjennom å dele data og erfaringer at vi kan komme videre raskere, og jeg tror det er en av de viktigste måtene vi kan samarbeide på, sa han.

Dette støttet også generalsekretær i den Europeiske energiforskningsalliansen (EERA), Adel el Gammal, opp under:

– Jeg ønsker virkelig at vi arbeider sammen, slik at HYDROGENi og HyValue kan bli modeller for videre "centres of excellence" på hydrogen for å oppnå målene i energitransisjonen.