- Det har vært en nedadgående trend i salget av luft til vann-varmepumper siden Enova reduserte støtten i juni 2019. Antall solgte luft til vann-varmepumper er nå lavere enn i 2014, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen i en melding fra Novap. - Hvis vi skal nå målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030, må heller støtten til disse varmepumpene økes enn å avvikles.

Tilbake på 2015-nivå

Salget av væske til vann-varmepumper falt med 2,4 % i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr omtrent samme nivå som i 2015. Også salget av ventilasjonsvarmepumper fortsetter å falle, med 9 % nedgang i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Uheldig for lavutslippssamfunnet

Færre varmepumper for vannbåren varme er dårlig nyheter for omstillingen til lavutslippssamfunnet, mener Hagemoen.  - IEA har nettopp pekt på hvor viktig varmepumper blir for å redde klimaet. Deres konklusjoner betyr i praksis at vi i Norge må ha varmepumpe i to av tre boliger innen 2050. Likevel gir verken Enova-støtte eller byggeregler drahjelp. 

Rekordbra for luft til luft-varme-pumper

I årets tre første måneder ble det solgt over 24 000 luft til luft-varmepumper, det høyeste antallet noensinne for første kvartal.  - Vi har hatt en kald vinter og høye strømpriser, og det vet vi at driver salget opp, sier Hagemoen.-  Målt mot fjorårets første kvartal var oppgangen på 57 %.