- Det er ikke uvanlig med færre leverandørbytter i sommermånedene, når forbruket er lavt, og flere leverandørbytter utover høsten når forbruket øker. Likevel var det en markant nedgang i antall bytter i forrige kvartal, sammenlignet med samme kvartal i tidligere år, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME ifølge nve.no 

Kilde: NVE

Samtidig som leverandørbyttene har falt, har også prisene gjort det. RMEs prisstatistikk viser at sluttbrukerprisene for strømkunder med timespotkontrakt var ca. 30 til 90 prosent lavere i tredje kvartal i år enn samme kvartal i fjor, avhengig av prisområde (med unntak av NO4 som så en økning).

Næringskunder byttet kraftleverandør 15 062 ganger i tredje kvartal 2023. Det er en økning fra samme kvartal i 2022 og 2021 på henholdsvis 29,7 og 87,3 prosent. Allerede før vi legger til fjerde kvartal har det vært flere leverandørbytter i år enn i hele fjor, for næringskunder.

Svak økning i antall husholdninger på pliktleveranse de siste årene

Det var ca. 64 tusen husholdningskunder som mottok leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet i utgangen av tredje kvartal 2023. Disse kundene utgjorde 2,3 prosent av alle husholdningskunder. Det er en økning på ca. 3 100 husholdninger (eller 5,1 prosent) fra utgangen av samme kvartal i fjor. Bare fra juni av har det vært en økning i antall husholdninger på pliktleveranse med ca. 2 200 husholdninger (eller 3,6 prosent).

Figuren under viser at omtrent 57 prosent av alle kunder på leveringsplikt i utgangen av tredje kvartal, har mottatt leveringspliktig kraftleveranse i mer enn 6 måneder. Dette er en økning på omtrent 5,4 prosent som forblir på leveringsplikt over seks måneder siden september i fjor. Fra forrige kvartal er det en tilsvarende økning på 3,8 prosent.

Kilde: NVE

- Ordningen med leveringsplikt er tenkt som en løsning for kunder som ikke har mulighet til å velge kraftleverandør. Siden ordningen er ment som en midlertidig løsning, er det uheldig at det er flere kunder på pliktleveranse totalt og flere kunder som forblir på ordningen over lang tid, sier Jonassen.

Stabile markedsandeler til de dominerende kraftleverandørene

Statistikken viser en svak reduksjon i gjennomsnittlig markedsandel for de dominerende kraftleverandørene (etter antall husholdningskunder) over de siste årene. Fra september 2019 til september 2023 er den nasjonale gjennomsnittlige markedsandelen redusert med ca. 6,3 prosentpoeng for de dominerende leverandørene innenfor hvert prisområde. Den største nedgangen siden 2019 er i Øst-Norge, med 8,7 prosentpoeng. Mens den minste nedgangen har vært i Nord-Norge på 4,0 prosentpoeng.