Dette melder NVE. 

Antall leverandørskifter har økt med 34 prosent fra tredje til fjerde kvartal i 2023. Sammenlignet med samme periode i 2022 hvor antall leverandørskifter økte med 62 prosent, har økningen vært 28 prosentpoeng lavere.

Flest leverandørskifter, 46 prosent, ble gjort i Øst-Norge (NO1) i fjerde kvartal 2023. Det er ikke overraskende, siden det er flest målepunkt i dette prisområdet. Merk at RME ikke har tall over antall kunder som har gjennomført leverandørbytte, men antall bytter gjort innenfor hver måned. Dette betyr at én kunde som bytter leverandør to ganger i løpet av en måned vil telle som 2 bytter.

 

Kilde: NVE

Antall kunder på leveringsplikt ned fra foregående kvartal

62 534 husholdningskunder mottok leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet ved utgangen av fjerde kvartal 2023, tilsvarende 2,2 prosent av antall kunder. Denne andelen har ligget stabilt mellom 2,0 til 2,5 prosent siden 2019.

I andre og tredje kvartal i 2023 var det en økning i antall kunder på leveringsplikt, men fra tredje til fjerde kvartal ble antallet redusert med 1 512 kunder. Sammenlignet med samme kvartal i 2022 var det derimot 3 767 flere husholdninger på leveringsplikt.

Markedsandelene til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde er omtrent den samme som i forrige kvartal

Ved utgangen av fjerde kvartal 2023 var gjennomsnittlig markedsandel til den dominerende kraftleverandøren innenfor hvert nettområde 63,64 prosent. Dette er en reduksjon på 0,20 prosentpoeng fra foregående kvartal. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2022 er markedsandelen redusert med 0,30 prosentpoeng.

I 2023 har markedsandelen til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde i prisområdene for NO1, NO2 og NO4 sunket. For NO3 og NO5 har markedsandelen økt med henholdsvis 0,1 og 0,4 prosentpoeng fra fjerde kvartal 2022 til fjerde kvartal 2023.