Dette melder NVE.

- Antall leverandørbytter av husholdninger har falt over nyttår. Første kvartal 2023 så vi en nedgang på 55 prosent, sammenlignet med fjerde kvartal 2022. Da det var rekordmange bytter, sier seksjonssjef i RME, Torfinn Jonassen.

Det er betydelig lavere antall leverandørbytter enn før nyttår. I desember var det 87 347 kunder som bytter kraftleverandør.

Kilde: NVE

Første kvartal 2023 viser også en reduksjon i antall leverandørbytter av husholdninger sammenlignet med tilsvarende kvartal de siste årene. Det har vært en sterk nedgang på henholdsvis 42 og 45 prosent fra første kvartal 2022 og 2021 til første kvartal 2023, illustrert i figuren under.

For næring har derimot antall leverandørbytter økt i første kvartal 2023. Da var det 26 393 bytter, som er det høyeste vi har målt siden vi begynte å måle dette. Det er en stor økning på 55,7 prosent fra samme kvartal i 2022. Tilsvarende var det en mindre økning på 15,9 prosent fra første kvartal 2021. Figuren under viser denne utviklingen.

Økt antall husholdningskunder på leveringsplikt siden i fjor

Antallet husholdningskunder på leveringsplikt (i utgangen av første kvartal) har vært fallende siden 2019, til og med i fjor. Det var 57 934 antall husholdningskunder som mottok leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet i utgangen av første kvartal 2023. Disse kundene utgjør 2,1 prosent av alle husholdningskunder. Til sammenligning var andelen i tilsvarende kvartal i fjor 1,9 prosent.

Kilde: NVE

Selv om det har vært en økning siden i fjor er antallet husholdningskunder på leveringsplikt fortsatt lavere enn i 2019 og 2020. Siden mars 2019 har det vært en reduksjon på 20,8 prosent. Ordningen med leveringsplikt er ment som en løsning for kunder som ikke har mulighet til å velge kraftleverandør, og det er ønskelig med få kunder på leveringsplikt.

Figuren under viser at ca. 65 prosent av alle kunder på leveringsplikt i utgangen av forrige kvartal, har mottatt leveringspliktig kraftleveranse i mer enn 6 måneder. Siden ordningen er ment som en midlertidig løsning for kunder, er det ikke positivt at majoriteten av kunder på ordningen forblir over lang tid. Dette er en økning på 13,7 prosent som forblir på leveringsplikt over seks måneder siden mars i fjor. Siden 2019 er det likevel en nedgang på 31 prosent i antall kunder som har vært på ordningen over lang tid.

 

Kilde: NVE

Markedsandelen til de dominerende aktørene stabiliseres

Statistikken viser en svak reduksjon i gjennomsnittlig markedsandel for den dominerende kraftleverandøren innenfor hvert nettområde over de siste årene. Denne trenden flatet ut i andre halvdel av 2022 og ligger fortsatt stabilt. Fra mars 2019 til mars 2023 er den gjennomsnittlige markedsandelen redusert fra 71 til 64 prosent for den dominerende aktøren innenfor hvert nettområde. Dette utgjør en reduksjon på 7 prosentpoeng. Den største nedgangen siden 2019 er i Øst-Norge, med 9 prosentpoeng. Mens den minste nedgangen er i Nord-Norge, med 4,5 prosentpoeng.