Det, kombinert med ROCKWOOL sin strategi om stadig utvikling i tråd med markedet og bærekraftige bidrag, lanserer de nå en ny isolasjonsplate med bedre isolasjonsevne enn tidligere. På denne måten sørger Rockwool for at kunden oppnår energieffektive, robuste og brannsikre konstruksjoner. Dette vil også kunne bidra til slankere konstruksjoner som igjen vil gi mindre klimagassutslipp på grunnen av redusert bruk av materialer. Dette skriver ROCKWOOL i en pressemelding.

Navnet på den nye isolasjonsplaten er Flexi A-plate 34. Den har utsende som er helt lik den gamle Flexi A-platen, men forskjellen vil merkes godt enten du renoverer eller bygger nytt. Med tidligere nevnt slankere konstruksjoner oppnår man en kombinasjon av både høy isolasjonsevne og bedre utnyttelse av arealene. Dette er et resultat man får når Flexi A-plate 34 har en forbedring av isolasjonsevnen på 9%, ifølge ROCKWOOL.

Administrerende direktør i AS ROCKWOOL Stig Morten Engen. Foto: Studio B13
Administrerende direktør i AS ROCKWOOL Stig Morten Engen. Foto: Studio B13

Mange gode grunner til å benytte Flexi A-plate 34

Det nye produktet innehar en λ-verdi lik 0,034 derav navnet Flexi A-plate 34. Dette i motsetning til tidligere Flexi A-plate med λ-verdi lik 0,037. Denne verdien betegner spesifikk varmeledningsevne, og jo lavere den er, jo mindre varme leder produktet.

Det er derimot mange andre gode grunner til å velge dette produktet. Det er laget av ubrennbar, fukt- og vannavisende steinull som er resirkulerbar. Platen har også en fleksibel langside som bidrar til mest mulig utfylling og dermed færre kuldebroer. Ved steinullens robuste fasong og interne egenskaper gjennom byggets levetid og produktets lave klimaavtrykk, er produktet et ypperlig valg for de som ønsker et energieffektivt bygg med god støydemping, høy bokomfort, lave fyringsutgifter og ekstra brannsikkerhet. Produktet er, som annen steinull fra ROCKWOOL, resirkulerbar. Dette betyr at avkapp fra produktet kan returneres via Rockcycle-ordningen og smeltes om til nye, robuste ROCKWOOL produkter, ifølge selskapet.

- Den største tro på at produktet vil bli en suksess

I et marked hvor det finnes mange isolasjonsprodukter laget av forskjellige råvarer, så råder det likevel ikke tvil om at produktet vil bli et kjent og velbrukt isolasjonsprodukt i ethvert bygg.

Ny ROCKWOOL Flexi-A plate 34 med samme tradisjonelle utsende, men bedre egenskaper. Foto: ROCKWOOL Nordics
Ny ROCKWOOL Flexi-A plate 34 med samme tradisjonelle utsende, men bedre egenskaper. Foto: ROCKWOOL Nordics

- Våre produkter er stadig under utvikling i tråd med det grønne skiftet og hva som beveger seg i markedet. Det er alltid spennende med nye produkter og med ny teknologi har vi forbedret et velrenomert produkt som allerede er anerkjent i markedet, og vi har dermed den største tro på at produktet vil bli en suksess. ROCKWOOL som virksomhet har et ansvar for at både private og offentlige aktører tar de gode valgene ved både nybygg og energieffektivisering, og derfor må vi også tilby de helhetlige og optimale alternativer, sier Stig Morten Engen, administrerende direktør i AS ROCKWOOL.

Lanseringstidspunktet på dette nye produktet sammenfaller godt med nylige krav om både klimavekting i offentlige anskaffelser og krav om klimagassregnskap. Flexi A-plate 34 er et godt bidrag inn i klimavektingen, og med leveringsdimensjoner mellom 50-250mm kombinert med varmeegenskapen, vil en slankere konstruksjon bli bygd og dermed et langt bedre klimagassregnskap for det aktuelle prosjekt, ifølge ROCKWOOL.

Flexi A-plate 34 med tilhørende produkt- og miljødokumentasjon vil naturlig være tilgjengelig for alle i hele landet.