Dette melder AF Gruppen.

Anlegget, som skal foredle bioavfall til biogass, skal bygges på Bjørkemoen på Voss og består av flere bygg, teknisk infrastruktur samt utvendige tanker som skal gi plass til prosessanlegget som leveres i egen entreprise.

- Vi er svært fornøyde med å bli valgt som entreprenør på dette fremtidsrettede prosjektet for BIR. Prosjektet har mange miljøkrav, blant annet BREEAM-sertifisering, fossilfri byggeplass og krav til materialbruk. Dette gir nye spennende utfordringer som vil utvikle vår organisasjon, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør.

Arbeidene på byggeplassen er planlagt å starte i begynnelsen av juni 2024 med planlagt ferdigstillelse i desember 2025.

Endelig kontrakt er avhengig av BIR-styrets godkjenning.