Vi kan ikke nå våre ambisiøse klima- og energimål uten å satse på forskning og utvikling. Jeg har store forventninger til de nye sentrene. De vil bli helt sentrale i arbeidet med å fremskaffe ny kunnskap, ny teknologi og nye løsninger slik at vi kan realisere lavutslippssamfunnet i 2050, sier energiminister Terje Aasland, ifølge en nyhet på forskningsradet.no. 

Sammen med forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel og direktør for Forskningsrådet Mari Sundli Tveit besøkte de Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller, som er en av institusjonene som mottar penger. 
 
- Forskningssentrene for miljøvennlig energi er helt sentrale i den energiomstillingen det norske samfunnet skal gjennom. Og det er viktig at vi kan ta kunnskapen raskt i bruk. Så vet vi at det blir stort behov for kompetanse på energiområdet framover. En viktig oppgave for de nye sentrene blir derfor å utdanne flere med doktorgrad og bidra i undervisning på masternivå, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel. 
 
Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er konsortier ledet av en forskningsinstitusjon. Sentrene skal drive forskningsaktivitet på høyt internasjonalt nivå i samarbeid med næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig. Forskningen i sentrene skal bidra til å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv.  
 
- Gratulerer så mye til de åtte sentrene som har fått støtte. Disse sentrene skal kombinere langsiktig forskning og anvendelse av resultater, både underveis og etter endt prosjektperiode. Norge har over tid bygget opp sterk kompetanse innenfor energiforskning og miljøvennlig energi, og gjennom de nye sentrene sikrer vi ny kunnskap også for fremtiden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 
 
Ordningen er forvaltet av Forskningsrådet med finansiering fra Energidepartementet. Per i dag er det 13 forskningssentre for miljøvennlig energi, 8 av sentrene avslutter sin virksomhetsperiode i 2024/2025 og skal erstattes av nye sentre.  

Hvilke åtte sentre som får til sammen omkring 1,28 mrd. kroner over åtte år, kan du lese mer om her!