– Det er viktig at vi lykkes med å utnytte kapasiteten og fleksibiliteten i kraftsystemet bedre enn i dag. Derfor er det bra at det forskes på dette, og prosjektene som får støtte nå viser lovende potensial til å nettopp få mer ut av eksisterende infrastruktur. Det vil igjen gjøre at vi kan realisere flere muligheter i Norge, sier energiminister Terje Aasland, ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova står bak ordningen. PILOT-E som er et sømløst tilbud til næringslivet for å få idéer innen miljøvennlig energiteknologi raskere til markedet.

Prosjektene som får støtte:

Ren AS og deres syv partnere får 11,5 millioner kroner i tilskudd for å utvikle programvare og ny teknologi for å overvåke tilstand på kabler i sanntid slik at man kan utnytte eksisterende kabelnett bedre og øke overføringskapasiteten med inntil 70 prosent. Dette vil gi mulighet til å drifte kraftnettet på en mer effektiv måte.

TINFOS AS med partner Kelda Kraft AS får 10 millioner kroner til å utvikle løsninger som bidra til at elvekraft og småkraft også kan brukes som fleksibilitetsressurs. Tradisjonelt gjøres dette gjennom styring av større laster, magasinkraft eller batterier. Partnerne skal utvikle et intelligent styresystem som sammen med en superkondensator skal gjøre det mulig for småkraft og elvekraft å operere i frekvensmarkedet.

Karmsund havn IKS med seks partnere får 13 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle smarte energiløsninger som øker tilgjengelig fleksibilitet i havner slik at det eksisterende nettet utnyttes optimalt. De industrielle prosessene og transportsystemene i en havn blir i stadig større grad mer gjensidig avhengig av hverandre, noe som åpner opp for muligheten til bedre samspill og koordinering av ressursene i havna.