Medlemmer av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom ivrer etter å komme videre på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

- Vi ønsker å støtte både de som jobber med dagens strakstiltak, og samtidig gi spydspissene noe å strekke seg etter, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl i en pressemelding.

Over femti selskaper har sluttet seg til de ti strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050, som Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom lanserte i 2016. Strakstiltakene er organisasjonenes klare anbefaling til hvor små og store byggeiere og utviklere som tar klima og miljø på alvor, bør starte.

Veikartet inneholder en tidslinje som viser behov for å øke ambisjonene fortløpende, for at målene i 2050 skal kunne nås. 

Bramslev utdyper: - To av strakstiltakene er blitt lovkrav. Selv om veikartet fortsatt står seg godt, har de mest ambisiøse eiendomsselskapene etterlyst ti nye tiltak å jobbe målrettet mot, forteller Bramslev.

I foreningenes oppfølging av eiendomsselskapene som har signert strakstiltakene, kommer det frem at de har hatt nytte av å jobbe med tiltakene. Samtidig er det et sprik i laget.

- Noen har oppfylt alle tiltak ett år etter signering, mens andre er lengre fra mål. Når vi nå ønsker å styrke bransjens ambisjoner, er det blant annet fordi vi ser at de som brøyter vei i bransjen gir et løft for hele sektoren, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Strakstiltak 2.0 vil gi ambisiøse eiendomsselskaper et verktøy for å bli robuste i møte med kommende krav og regelendringer.

- Vi vil for eksempel se på hvordan strakstiltakene kan utvikles videre med hensyn til biologisk mangfold. Vi vet at dagens arealbeslag som følge av vår aktivitet, har stor negativ påvirkning på biologisk mangfold. Vi vil også inspireres av EUs Green Deal og taksonomien, sier prosjektleder Linn Palm hos Grønn Byggallianse.

Organisasjonene planlegger å sende et forslag på høring på sensommeren. Ambisjonen er deretter å lansere de nye strakstiltakene i september.