Dette melder IPF.

- Oslo kommune har hatt Klimatilskuddsordningen i mange år, og i 2021 gir de ut 120 millioner kroner. Disse tiltaksmidlene brukes aktivt for å stimulere til energirenovering av ulike bygg, både privatboliger, borettslag, sameier og næringsbygg, kan vi lese i begrunnelsen til prisutdelingen.

Klimatilskuddsordningen er et viktig virkemiddel som bidrar til at Oslo kommune når sitt mål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Det er viktig, men også prisverdig at Klimaetaten i Oslo kommune tar dette så alvorlig.

- Som isolasjonsprodusenter, med produkter som utgjør viktige bidrag til løsningen på klimautfordringene, er vi selvsagt glade for at Oslo kommune har denne holdningen og at kommunen bidrar aktivt med en tilskuddsordning som fungerer i praksis, sier IPF.

Tall fra Klimaetaten viser at tilskuddsordningen har ført til etter- isolering av 4 500 m2 med vegger og 2 250 m2 med tak i forskjellige bygg i Oslo kommune i 2020. Ved å summere tilskuddene over flere år har ordningen utvilsomt vært et stort og viktig bidrag til den energirenoveringen som er utført i regi av Klimaetaten i kommunen.