Dette skriver Elvia i en pressemelding. 

I et brev fra Statnett sendt til Elvia nylig forteller Statnett at det er fullt i transmisjonsnettet i Oslo, Akershus og Østfold for forbrukskunder med større effektbehov. Elvia eier og drifter Norges største nettområde og gir nå beskjed til mange av sine største kunder om at de må vente lenge på tilknytning til strømnettet. Dette gjelder både etablert og ny næring og industri.

-Vi har i det siste vært klar over utfordringen med kapasiteten i transmisjonsnettet og nå har vi fått dette svart på hvitt i brevet fra Statnett. Det er en alvorlig situasjon for våre kunder, sier administrerende direktør, Anne Sagstuen Nysæther i Elvia.

Regjeringens ord må føre til handling

I statsbudsjettet satser regjeringen på ny grønn industri. Men kart og terreng passer ikke sammen når vi ser tiden det tar å få opp kapasitet i transmisjonsnettet.

– For å lykkes med elektrifiseringen av samfunnet må vi sette inn en rekke tiltak, og nok transmisjonsnett er avgjørende, sier Anne Sagstuen Nysæther.

Elvia er glad for at regjeringen setter av 135 millioner til å styrke energiforvaltningen og 80 nye stillinger for å få fart på konsesjonsprosesser på kraftlinjer og kraftproduksjon.

- Vår erfaring er at Statnett gjør sitt for å bygge ut nettet ut ifra tilgjengelige ressurser og tiden offentlige prosesser tar. Det er derfor viktig med økte bevilgninger til nye stillinger i forvaltningen, og disse må raskt omsettes til økt effektivitet i konsesjonsprosesser, sier Nysæther.

For kraftsystemet som helhet er det viktig at det etableres mer kraftproduksjon, mer nett alene er ikke nok.

Administrerende direktør Anne Sagstuen Nysæther i Elvia. Foto: Elvia
Administrerende direktør Anne Sagstuen Nysæther i Elvia. Foto: Elvia

Jobber aktivt med tiltak for å utnytte eksisterende nett

Statnett estimerer at de vil ha tilgjengelig kapasitet i nettet i 2030-35. Det er derfor helt avgjørende at Elvia gjør sin del av jobben og leter etter kapasitet som kan frigis slik at eksisterende nett utnyttes fullt ut. Selskapet har i flere år jobbet med tiltak som kan øke kapasiteten uten å bygge nytt nett. Dette er for eksempel ulike fleksibilitetstiltak i samspill med kundene og datainnhenting som viser kapasitet i sanntid som gjør at nettet kan driftes hardere. Elvia har satt en ambisjon om å kunne hente ut 20 % mer kapasitet fra eksisterende nett. I tillegg etablerer Elvia nå en energikoordinator-rolle, som skal finne nye løsninger på kundens behov i påvente av nytt strømnett.  

-Vi skal samarbeide godt med Statnett og våre kunder for å få maksimal utnyttelse av transmisjonsnettet. En løsning som vi er i gang med er å gi kunder tilknytning med vilkår, mens vi venter på nettutbygging. Dette er noe som tar tid og krever utredning i kraftsystemet. Statnett peker også på disse tiltakene i sitt brev, sier Anne Sagstuen Nysæther.