Det er utslippsfrie brenselsceller drevet av GENIE® Hydrogen fra Linde som har hjulpet lysskiltprodusenten Saferoad med å redusere både støy og forurensning, melder Linde i en pressemelding.

Sverige er, i likhet med Norge, mørklagt store deler av høsten og vinteren. I perioden oktober til februar har Stockholm i snitt mindre enn tre timer sollys per dag, hvilket betyr at bilister ofte kjører i mørke.

På grunn av dette er opplyste veiskilt meget viktige for å informere bilister om potensielle trafikkfarer eller andre hendelser som veiarbeid eller ulykker.

Tidligere har Saferoad stolt på at dieselgeneratorer skal levere den strømmen som kreves for å holde skiltene lysende gjennom de mørke og lange svenske nettene. Nå bytter Saferoad til rent hydrogen. Mens dieselgeneratorer generelt har vært pålitelige, var de ikke helt uten problemer. – Vi fikk ofte klager på dieselgeneratorene, spesielt når de ble utplassert i boligområder, forklarer Urban Carlsson, Business Area Manager hos Saferoad i Sverige.

Generatorene var ekstremt støyende og slapp også ut store mengder eksos. Bruken av diesel, som er et fossilt drivstoff, økte dessuten Saferoads miljøpåvirkning – noe Carlsson og hans kolleger var opptatt av å gjøre noe med. – For Saferoad er det viktig å redusere miljøpåvirkningen, både på grunn av krav fra våre kunder og våre eiere, sier han.

Kombinert med en HYMERA®-generator kan den nye GENIE®-hydrogenflasken generere 7 000 wattimer med strøm – nok til å drive to 50-watts LED-lys i 72 timer i strekk

Den økte kapasiteten til GENIE® reduserer vedlikeholdskostnadene for Saferoad. Med dieselgeneratorer måtte man tidligere gjennomføre 2-3 vedlikeholdsbesøk i uken, nå trenger man kun ett besøk i uken.

Etter en rekke tester utført sammen med Linde, har Saferoad hittil installert GENIE®/HYMERA® hydrogenløsningen på seks opplyste veiskilt.