- Statsbudsjettet mangler ambisjoner om å stimulere til miljø i nybygg, sier Trond Erik Skarshaug, konsernsjef i VestlandsHus i en pressemelding.

- Jeg kan på ingen måte se at regjeringen fremmer miljøsatsing mot nybygg i forslag til statsbudsjett. Om regjeringen mener alvor av sine planer for miljøsatsing, er økonomiske intensiver noe som gir effekt. Se bare på hvor raskt el-bilen har inntatt Norge med statlige subsidier, sier Skarshaug.

VestlandsHus bruker tiden i et roligere byggemarked til å satse på utvikling av huskonsept og en tydeligere miljøsatsing. På Bygg Reis Deg i neste uke, får VestlandsHus utdelt lisens for å ha lagt til rette for, i sine systemer, å kunne bygge svanemerkede boliger fremover - som den eneste kataloghusprodusenten i Norge per i dag.

VestlandsHus er en av Norges største boligbyggere, med forhandlere over hele landet. 

- Vi velger å satse på nye miljøtiltak i dårlige tider. Byggebransjen står for 15% av utslippene i Norge. Samfunnet er i en langsiktig omstilling mot reduserte utslipp, derfor mener vi miljøsertifisering er riktig prioritering nå. Men dette koster, sier Skarshaug.

Et svanemerket hus stiller strenge krav i hele livsløpet til huset. Kravene gjelder alt fra tomt, gjennom byggeprosess og alle produktvalg. Fra huset tegnes, helt til kunden får huset overlevert.

3d-illustrasjon av Svanshornet, som blir det første svanemerkede huset til VestlandsHus. Foto: VestlandsHus

- Det totale klimafotavtrykket og presset på natur og miljø må ned. Nå må det bli enklere å ta gode og informerte valg, også når det gjelder bolig. Klima- og miljøeffektene ved svanemerkede hus er udiskutable. Svanemerket stiller en rekke strenge krav som tar hensyn til både klima og miljø, og garanterer et godt inneklima, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Regjeringen foreslår 5,8 mrd til klimaomstilling til Enova. Skarshaug mener Enovastøtten i liten grad treffer de som bygger nytt. Til tross for høye boligpriser og fallende marked, velger VestlandsHus å gjøre miljøsatsinger, men opplever liten drahjelp fra myndighetene.

- Vi, som bransjeaktør, gjør vår del gjennom å satse på miljøsertifisering til tross for et svakt marked. Vi har ikke råd til å la være å tenke miljø, selv om det er dyrtid, sier Skarshaug. 

Han er samtidig tydelig på at den samlede kostnaden for et miljøsertifisert hus ikke kan være dyrere enn et ordinært hus, om man skal forvente at kunden velger miljø: 

- Det blir helt feil for meg, om det bare blir idealister med god råd som kan velge miljø. Vi kan ikke forvente at huskjøpere i et presset boligmarked har anledning til å prioritere miljø, hvis dette koster mer, fortsetter Skarshaug, og kommer med forslag til konkrete tiltak: 

- Redusert moms på boliger med dokumentert miljømerking ville gitt en tydelig oppfordring til huskjøperen om å velge miljø og energieffektivisering. Ellers er konkrete tiltak som redusert byggesaksgebyr og prioritet i saksbehandling tiltak som ville være mye verd i tidkrevende byggeprosesser, sier han.