Det nye styringssystemet er en kombinasjon av nettilkobling, batteri og solceller for elektrisitetstilførsel på byggeplassen i Brenneriveien. Løsningen skal gi bedre energiflyt og produktivitet ved hjelp av overvåkning og kontroll av forbruk og lastreduksjoner, samt datalogging, melder SiO.

Oslo har underskrevet en erklæring om at all bygge- og anleggsvirksomhet i byen skal være utslippsfri innen 2030.

- Utslippene fra byggeplassene må ned mot null de kommende årene mot 2030. Studentsamskipnaden SiOs prosjekt i Brenneriveien er et utmerket eksempel på hvordan en byggherre kan kutte utslipp av klimagasser samtidig som man får en bedre energiflyt og produktivitet på byggeplassen, sier markedssjef tjenesteytende og sluttbruk i Enova, Anna Barnwell.

De nye studentboligene skal bygges nær studiesteder, kulturtilbud og turområder ved Akerselva. Etter planen starter byggingen i løpet av første halvår 2022. Prosjektet mottar støtte fra Enova på 3,2 millioner kroner. – Dette blir den første helt utslippsfrie byggeplassen for studentboliger i Oslo, og så langt vi vet også i Norge. SiO er en stor boligaktør, og vi håper prosjektet vil bidra til verdifull erfaring, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

Byggestart i 2022

Brenneriveien 11 ligger vakkert til ved Akerselva, og vil bestå av fellesfunksjoner og næringslokaler i første etasje og cirka 200 studentboliger i 2. til 6. etasje. Totalt areal er beregnet til nærmere 10 000 kvadratmeter. – Vi sender rammesøknaden denne uken og byggestart blir etter planen første halvår 2022, med forbehold om at de nødvendige tillatelser er på plass, sier Birte Almeland, eiendomsdirektør i SiO.

Bygningen skal i hovedsak utformes med skrå takflater, og felles takterrasser skal innpasses i disse. Det blir etter planen to gjennomgående passasjer gjennom bygningen på bakkeplan. Disse skal være allment tilgjengelige forbindelser mellom Akerselva og Brenneriveien.

- Vi planlegger også et allment tilgjengelig torg mot gatetunet og et grønt parkrom for opphold og aktivitet tilrettelagt med turvei langs Akerselva, sier Almeland.

Etter planen kan de første studentene flytte inn i nybygget høsten 2023. Det er bygg- og anleggsselskapet NCC som bistår SiO i utviklingen av Brenneriveien 1.