- Ved å være først ute med hydrogen, så håper vi at nye Loran skal være et av fartøyene som danner grunnlaget for et grønt skifte innen fiskeri. Skal vi bygge en fremtidsrettet og moderne båt i dag, så vil vi gjerne sørge for at nybygget representerer den mest moderne, effektive og miljøriktige teknologien man kan få tak i, sier daglig leder Ståle Otto Dyb i Loran i en melding fra Enova.

Hybridløsning

Fiskebåten vil være ute på havet i 4-6 uker i strekk?og vil trenge flere energikilder for å dekke kraftbehovet sitt. Grunnideen for dette fartøyet er containerbasert lagring av hydrogen, to brenselceller á 185 kW og et batteri på 2000 kWh i tillegg til konvensjonelle dieselmotorer.

- Linefiske er det mest skånsomme fiskeriet både for fisk og havbunn, og med hydrogen som energibærer, kan vi også bli det mest miljøvennlige fiskefartøyet i dagens flåte. Vi håper da at vi kan bidra med å løfte pris og status for dette flotte produktet som er av ypperste kvalitet, sier daglig leder Ståle Otto Dyb i Loran AS:

Nullutslippsdesign

Fartøyet er designet av selskapet Skipsteknisk AS, som har fått støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle et fleksibelt design i forhold til?framtidig nullutslippsdrift.

Designet er laget med tanke på energieffektivitet, gjenvinning av varme og mulighet for nullutslipps energibærer ved bruk av hydrogen. Prosjektet bidrar til kostnadsreduksjon, ikke minst for fiskefartøy som kan gjenbruke det fleksible designet. Dette er krevende å utvikle og har en høy kostnad for dette første prosjektet.

- Regjeringen ønsker å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. For skip som beveger seg over lengre strekninger, peker hydrogen seg ut som en viktig energibærer. Det er derfor gledelig at fremoverlente aktører som Loran satser på utslippskutt gjennom innovative løsninger for havbruksnæringen. Slik setter de Norge på kartet som først ute i verden med havgående fiskebåt på hydrogen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

- Viktig steg

For Enova er det viktigste med dette prosjektet å få demonstrert bruk av hydrogen i et havgående fiskefartøy. - Selv om prosjektet ikke vil gi nullutslipp, anser Enova det likevel som et første viktig steg på veien, for å få demonstrert bruk av hydrogen og brenselceller i fartøy, sier adm. direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.