- Da Hordaland Bioenergi etablerte et flisanlegg i Myrkdalen i 2013, leverte det varme og tappevann til det nybygde hotellet, og dermed ble det ikke brukt strøm til det, sier adm.dir. i Voss Energi AS og styreformann i Hordaland Bioenergi, Rune Nesheim.

- Det dempet veksten i elforbruket en periode, slik at vi fikk bedre tid til å planlegge forsterkningen av linjenettet, sier Nesheim. – Nå blir linjenettet forsterket, og vi bygger en helt ny ledning inn til Myrkdalen i disse dager. Den er på 132 kV, så vi måtte gjennom en konsesjonsrunde for å få virkeliggjort den, sier Nesheim.

- Flisanlegget gjorde at vi kunne utsette investeringene i utbygging av nettet, og det gjorde at den kapasiteten vi hadde kunne rekke lengre. Hvis ikke hotellet og de andre sentrumsbyggene hadde blitt varmet opp med bioenergi, så hadde kapasiteten på det eksisterende nettet gått i taket på et tidligere tidspunkt, sa Nesheim.

- Det er klart at jo flere som kobler seg til et fjern- eller nærvarmenett, desto mer dempes veksten i elnettet. Dermed utsettes behovet for investeringer, sier Nesheim.

Adm.dir. i Voss Energi AS og styreformann i Hordaland Bioenergi, Rune Nesheim. Foto: Voss Energi

Leverer 6 til 7 GWh per år

Hordaland Bioenergi AS er eid av Voss Energi AS og Indre Hordaland Miljøverk AS. De driver i dag fire anlegg i Voss herad, og leverer 6 til 7 GWh per år.

Bakgrunnen for utbyggingen i Myrkdalen, er at det er et landbruksområde hvor det er mye snø. Utbyggerne fant ut at det kunne benyttes som hyttefelt for bergensere, slik at de slapp å kjøre helt til Geilo. - I løpet av en 10–15 års periode har det vært en formidabel vekst med bygging av skiheiser, hotell, hytter og leilighetskomplekser, sier daglig leder Katharina Månum i Hordaland Bioenergi AS.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 4/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!