Av Jon Helsingeng, administrerende direktør for energistyringsselskapet Eaton i Norge

Det er flere årsaker til den høye volatiliteten i dagens kraftmarked. En av grunnene er det økte innslaget av fornybar energi som er renere enn andre energikilder, men ikke like pålitelig. Dessuten har den økte elektrifiseringen i samfunnet økt etterspørselen etter elektrisitet, noe som har gitt press på distribusjonen. Konsekvensene av dette er flere og lengre strømbrudd, som igjen rammer virksomheter som ikke kan opprettholde driften eller produksjonen. Dette kan bety store økonomiske tap.

For å unngå altfor store konsekvenser av et strømbrudd, finnes det flere grep som din bedrift kan gjøre. Nedenfor er fire viktige tiltak som gjør bedriften mindre utsatt:

  1. Ha en detaljert kriseplan for hva selskapet skal gjøre om elektrisiteten forsvinner. Det kan handle om alt fra hvilke roller personalet skal ha i en slik situasjon, til å identifisere hvilke nøkkelfunksjoner det er viktig å opprettholde også under et strømbrudd.
  2. Invester i en UPS (Uninterruptible Power Supply) som sikrer elforsyningen ved et strømbrudd. Sørg for å velge en energieffektiv UPS med lavt CO2-avtrykk og lave driftskostnader.
  3. Unngå effekttopper fra for eksempel elbilladere. Når flere elbiler tas i bruk i virksomheten, kommer effektbehovet til å øke. Energilagringsløsninger kan bidra til å fordele tilgjengelig energi utover dagen, slik at du får den effekten du trenger uten at kostnadene øker og uten at du får behov for å oppgradere el-nettet.
  4. Pass på at IT-infrastrukturen din er oppdatert. Med et velorganisert IT-system kan alle medarbeiderne fortsette å jobbe fra hvor som helst og fra hvilken som helst enhet. Ved nettverksproblemer bør det også være mulig å bytte IT-leverandør eller datasenter på en effektiv måte, slik at det er mulig å fortsette å jobbe.

Det viktigste er at du har tenkt igjennom hvilke konsekvenser det kan få for nettopp din bedrift om strømmen skulle bli borte i noen timer, eller i verste fall dager. Får de ansatte gjort jobben sin? Og får bedriften produsert de varene eller tjenestene bedriften lever av? Og hvis ikke, hvilke følger kan det få? Er konsekvensene for store, bør du ha en plan for hvordan du kan sikre deg.