– I samme periode har anlegget brukt 42 megawatt, altså har ti prosent av energibehovet til nå blitt dekket av solstrøm, sier installatør Joakim Dahl i Assemblin i en melding fra Eaton.

– Det har nok vært en viss skepsis knyttet til solcelleanlegg på Svalbard, men vi ser at dette har snudd de siste årene i takt med at solceller har blitt mer effektive. Ja, vi har polarnetter uten sol, men også ti uker i løpet av året der sola skinner hele døgnet, og dessuten er det kalde klimaet ideelt for en effektiv solproduksjon, sier Dahl.

Han forteller at på både Hurtigruta og Assemblins kontorer er det tatt i bruk solceller, vindmøller og batteriteknologi som lagrer og styrer fornybar energi.

– Det er gode eksempler på at det testes og brukes nyskapende energiløsninger på Svalbard. Vi ønsker å stå i front for utviklingen, og ser at kombinasjonen av fornybar energiproduksjon sammen med energilagrinsteknologi fra Eaton kan bli viktige bidrag for å gjøre Svalbard enda grønnere i årene fremover, sier Dahl som ser frem mot åpningen av miljøstasjonen.

Svalbards nye miljøstasjon måler 3 400 kvadratmeter og er tilpasset fremtidens miljøvennlige løsninger for avfallshåndtering. Miljøstasjonen vil om kort tid erstatte dagens avfallsanlegg som har for liten kapasitet. 

Solceller på miljøstasjonen på Svalbard_foto_Joakim Dahl i Assemblin.jpg

På den nye miljøstasjonen på Svalbard er det montert 68 solcellepaneler. Foto: Joakim Dahl/Assemblin

Det er entreprenørselskapet Consto som har hatt totalentreprisen på prosjektet. Kontrakten var på hele 155 millioner kroner, og Assemblin har hatt elektro- og rørentreprisen. 

– Det er en av de største elektro- leveransene vi har hatt på Svalbard noensinne, sier Dahl i Assemblin.

Han omtaler prosjektet som annerledes og fremtidsrettet. – Det er verdens nordligste miljøstasjon, plassert i nærheten av Svalbard lufthavn i et tøft arktisk miljø med polarvind og til tider særdeles krevende forhold. I anbudet stod det at man måtte ta høyde for at isbjørn ferdes i området, og gjøre tiltak som eksempelvis vaktrunder og avskjerming for å hindre isbjørn i kunne komme helt inn på byggeplassen. Som ny i Longyearbyen er det noe man legger ekstra merke til, sier Dahl, som flyttet til Svalbard for om lag to år siden med samboer og to barn.

Han forteller at alt teknisk arbeid ble ferdigstilt i mars i år, og at miljøstasjonen settes i drift om kort tid.

– Ja, vi har polarnetter uten sol, men også ti uker i løpet av året der sola skinner hele døgnet, og dessuten er det kalde klimaet ideelt for en effektiv solproduksjon, sier installatør Joakim Dahl i Assemblin. Foto: Assemblin
– Ja, vi har polarnetter uten sol, men også ti uker i løpet av året der sola skinner hele døgnet, og dessuten er det kalde klimaet ideelt for en effektiv solproduksjon, sier installatør Joakim Dahl i Assemblin. Foto: Assemblin

Sikkerhetsløsninger av god kvalitet

Assemblin har hatt opptil tretten elektrikere og installatører arbeidende på miljøstasjonen. – Vi har stått for alt av lavspent-  arbeider, sier Dahl og påpeker viktigheten av å velge kvalitetsløsninger.

– Dette er et anlegg i et tøft arktisk miljø som skal vare i mange år. Skulle noe gå galt er det lang leveringstid på reservedeler. Derfor er vi helt avhengige av å velge kvalitetsløsninger fra øverste hylle som vi vet fungerer, sier Dahl.

Miljøstasjonen har blant annet UPS- og nødlyssystem fra energistyringsselskapet Eaton. I tillegg er alle tavlene utstyrt med Eaton-vern fra effektbryter til jordfeilautomat.

– UPSen er en essensiell sikkerhetsinstallasjon som sikrer at anlegget har strøm selv ved strømbrudd. Den er koblet opp mot kritiske kurser og kan holde liv i anlegget i om lag en time, sier Dahl. UPSen er av typen Eaton 91PS og har 30 kilowattimer kapasitet.