Dette melder SINTEF.

Toppmøtet ga politiske beslutningstakere i Europa fem anbefalinger for å akselerere storskala distribusjon av CCUS-teknologier. Anbefalingene ble signert av representanter fra ulike forskningsinstitutter og industriaktører som var til stede.

- GreenShift CCUS Summit understreker at vi har dårlig tid, og vi må fremme CCUS- og hydrogenteknologier for å bekjempe klimaendringer nå. Disse fem anbefalingene reflekterer det store engasjementet fra CCUS-interessenter i ulike sektorer og land, sier Mona Mølnvik, forskningssjef ved SINTEF Energi AS.

De fem anbefalingene fra deltagerne:

  1. Prioriter CCS, CCU og realiser EU CCUS-strategi raskt: Akselerer utviklingen av teknologier for CCS og CCUS for å nå ambisiøse klimamål for 2030 og 2050. Den kommende CCUS-strategien i EU må fremskynde utviklingen av infrastruktur for transport og lagring av CO₂, klargjøre reguleringer, involvere industrien og styrke investorers tillit.
  2. Støtt pågående CCUS- og hydrogenprosjekter: Oppretthold støtten til initiativer som Northern Lights, Aramis, GeZero og Porthos for å sikre at de blir gjennomført, samt sikre tilgjengeliggjøring av tilstrekkelig lagringskapasitet for CO₂ innen 2030. Koordiner utviklingen av anlegg for fangst, transport og lagring for å skape et robust energisystem.
  3. Arbeid for en enhetlig EU-strategi for industriell CO₂-håndtering: Samarbeid for å etablere en sammenhengende strategi for CO₂-håndtering som er i samsvar med klimamålene for 2030 og 2050. Denne strategien bør stimulere til fjerning av CO₂, håndtere ansvarsspørsmål og fjerne hindringer for implementering av CCUS.
  4. Fremme samarbeid for en grønn overgang: Legg til rette for samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og forskningssektoren for å redusere risiko og kostnader knyttet til CCUS-skala og opprett European Centre of Excellence innen forskning for å fremme pan-europeisk samarbeid.
  5. Promoter grønn anskaffelse: Oppmuntre EU, nasjonale og regionale myndigheter til å inkludere miljøkriterier i anskaffelsesprosesser. Utnytt deres kjøpekraft for å skape et marked for CO₂-nøytrale produkter, og øke investeringene i CCS-teknologier og andre klimavennlige løsninger.