Dette melder Enova.

For å kunne bli klimanøytral innen 2050, vil TiZir Titanium & Iron (TTI) erstatte kull med hydrogen ved smelteverket i Tyssedal.

- Denne løsningen vil kunne sette en ny standard for bransjen og skape en driver for videre utslippsreduksjoner. Prosjektet treffer godt på målsetningen til IPCEI Hydrogen og Enova, og spesielt når det gjelder bruk av hydrogen for å erstatte karbon i industrielle prosesser, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

- Å bli nominert som en av fem prosjekter fra Norge til IPCEI Hydrogen-prosessen, oppleves rett og slett som en ære og en stor anerkjennelse av det arbeidet som forsknings- og utviklingsmiljøet ved TTI har jobbet med siden 2012, sier adm. direktør i TiZir Titanium & Iron AS Rune Dolmen.

Banebrytende prosjekt

I Tyssedal produseres titandioksidslagg og høyrent jern. Prosjektet er et viktig steg på veien til å realisere selskapets klimaveikart. Det skal gjennomføres i to trinn. Første trinn er å bygge en pilot for å teste ut løsningen i liten skala. Andre trinn er bygging av et nedskalert demonstrasjonsanlegg for industriell bruk av hydrogen til forreduksjon av malm. Gjennom prosjektet vil det utvikles teknologi som gjør at TTI i fremtiden kan erstatte 85 prosent av kullforbruket med hydrogen.

- Vi planlegger nå å bruke flere år med banebrytende aktivitet for å utvikle, verifisere og skalere opp teknologien og forberede implementering i et eksisterende anlegg. Forhåpentligvis vil svarene vi får være positive, noe som kan gi oss et trygt fundament til å fortsette med fullskaladrift, sier Rune Dolmen.

Ny standard

Det finnes ingen i verden som bruker denne prosessen med hydrogen som reduksjonsmiddel i dag.

- Det er en krevende prosess og vil føre til en ny standard for forreduksjon av jern og ilmenitt. Denne tildelingen er i tråd med Enovas mandat som er å støtte de som går foran og tar risiko gjennom å utvikle ny teknologi som vi vil trenge for å nå klimamålene, sier Nakstad.

Stort potensial for utslippskutt

Tizir har tidligere fått Enova-støtte til ombygging av smelteovnen, for å klargjøre den for prosjektet. Gjennom prosjektet vil det utvikles teknologi som gjør at TTI i fremtiden kan bygge et fullskala-anlegg hvor de erstatter 85 prosent av kullforbruket med hydrogen, og dermed kan redusere CO2-utslippene fra fabrikken i Tyssedal med ca. 235 000 tonn CO2 pr. år, en reduksjon på mer enn 82 prosent. Det er forventet at hele eller deler av teknologien også kan benyttes i andre deler av Eramet-konsernet.

Europeisk IPCEI-prosjekt

TTIs hydrogenprosjekt er ett av de to første norske prosjekter som inngår i et europeisk IPCEI-prosjekt (Important Project of Common European Interest) for industriell bruk av hydrogen. Norge sluttet seg til IPCEI Hydrogen i desember i fjor, og Enova forvalter den norske deltakelsen.

- Hydrogenteknologi kan spille en viktig rolle i morgendagens utslippsfrie industriprosesser. Det globale spredningspotensialet for teknologien som skal demonstreres i Tyssedal er stort, sier Nakstad, som forteller at europeiske stålprodusenter gjennom IPCEI-samarbeidet har vist stor interesse for prosjektet.

Uavhengig av om TTI går videre med bygging av et fullskalaanlegg eller ikke, så vil prosjektet kunne utløse betydelige ringvirkninger. Enovas støtte til TTI må godkjennes av ESA.