Dette melder Enova.

- Veien mot nullutslippsframtida krever store klima- og industripolitiske grep. Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. For å få til dette må grønn omstilling gjøres til vår fremste vekststrategi. Da er vi avhengige av aktører som satser på løsninger som bidrar til å kutte utslipp og skape jobber. De tre hydrogenprosjektene som får støtte i dag er gode eksempler på nettopp dette, og de viser på en god måte hvordan Enova fungerer som fødselshjelp for å få ny klimavennlig teknologi ut i markedet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

- Denne tildelingen er i tråd med Enovas mandat som er å støtte de som går foran og tar risiko gjennom å utvikle ny teknologi. Disse prosjektene bidrar til en satsing på utvikling av løsninger for hydrogen til industrielle formål i Norge, med potensial for spredning av teknologi og læring globalt, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Stor satsing på hydrogen

Hydrogen anses som en potensielt viktig del av løsningen for 2050. Enova skal bidra til den nødvendige teknologiutviklingen, for det å ta Norge til lavutslippssamfunnet i 2050 og utviklingen av null- og lavutslippsteknologi i industrielle prosesser prioriteres høyt.

Sammen med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova har Enova med disse tilsagnene støttet prosjekter innen hydrogen med totalt 1,6 milliarder kroner i 2021. Det vil utløse over to milliarder i investeringer fra næringslivet.

- Samlet er dette en stor satsning på utvikling av hydrogen som klimaløsning, særlig i industrien og maritim sektor. Dette er prosjekter som kan ta ned barrieren for de som kommer etter, sier Nakstad.

Norges første bidrag til IPCEI Hydrogen

Prosjektene til Tizir og Horisont Energi innstilles også som norske bidrag til IPCEI Hydrogen. Det er en felles-europeisk strategisk satsning for å bygge opp samlede europeiske verdikjeder for hydrogen. Dette for å ta et globalt lederskap innen hydrogen som klimaløsning.

- Enova har jobbet med prosjekter inn mot IPCEI Hydrogen i ett år. Vi er svært glade for at vi nå kan annonsere at disse to prosjektene innstilles til støtte gjennom ordningen, og at vi kan være med å løfte den felles-europeiske satsingen, sier Nakstad.

Det er for alle tre prosjektene en forutsetning at støtten godkjennes av ESA, før den endelig kan deles ut av Enova.

Disse prosjektene får støtte fra Enova:

Yara Norge AS: Yara skal gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt for produksjon av ammoniakk og kunstgjødsel basert på fornybar kraft og hydrogen produsert ved vannelektrolyse, i stedet for fra naturgass som i dag. Prosjektet vil gjennomføres ved Yaras anlegg på Herøya utenfor Porsgrunn. Dette vil være et viktig steg for Yara mot å kunne produsere gjødsel uten utslipp i fremtiden. Les mer om prosjektet her.

Prosjektet støttes med inntil 283 millioner kroner fra Enova.

TiZir Titanium and Iron AS: Tizir skal gjennomføre et utviklings- og demonstrasjonsprosjekt som skal lede fram til bruk av hydrogen i stedet for kull til forreduksjon av ilmenitt ved smelteverket i Tyssedal. Gjennom prosjektet vil det utvikles en ny teknologi som gjør at Tizir i fremtiden kan bygge et fullskalaanlegg hvor de erstatter 85 prosent av kullforbruket med hydrogen. Les mer om prosjektet her.

Prosjektet støttes med inntil 261 millioner kroner fra Enova.

Horisont Energi: Gjennom prosjektet Barents Blue skal Horisont Energi etablere ammoniakkproduksjon fra naturgass med karbonfangst i nærheten av Hammerfest i Finnmark. Prosjektet vil ta i bruk ny og energieffektiv teknologi og gjennomføres av et fellesforetak som skal etableres sammen med Equinor og Vår Energi.

Anlegget vil produsere 1 million tonn ammoniakk per år. CO2 skal transporteres til det fremtidige karbonlageret Polaris for permanent deponering. Les mer om prosjektet her.

Prosjektet støttes med inntil 482 millioner kroner fra Enova.