Dette melder Norsk Energi.

I over 10 år var han rådgiver, avdelingsleder og assisterende direktør i den gang Kjelforeningen Norsk Energi (nå Norsk Energi). Hans faglige innsats var spesielt rettet mot termiske energianlegg i prosessindustrien, og å sørge for energieffektive anlegg med energigjenvinning. Han var kjent for å være svært faglig dyktig og sikret mange spennende oppdrag for foreningen.

I 1998 valgte han å slutte som rådgiver og begynte som prosjektleder hos en av foreningens kunder, Elkem. I Elkem var han blant annet prosjektleder for oppgradering og konvertering av ovn 2 på Thamshavn i 2005, før han gikk over til stillingen som teknologidirektør i Elkem Silicon Materials. Han har i den posisjonen hatt en meget viktig og kritisk rolle i å utvikle Elkems prosesser, og spesielt smelteovner til å bli mer energieffektive, og forbedre teknologien for høytemperatur energigjenvinning.

De siste årene har han hatt stillingen som Operations Director i Elkem Silicon Products, hvor han i enda større grad har kunnet bruke sin tid på å utvikle organisasjon, kompetanse og systemer for Elkems kjerneprosesser, inkludert lede et nyskapende team innenfor digitalisering av prosesser.

Han har sittet i Norsk Energis styre i 20 år, hvorav de siste 15 som styreleder. For dagens administrasjon har han vært til uvurderlig hjelp med strategiske valg og å holde fokus på at vi skal være et spisskompetansesenter innen termisk energi. Han har opptrådt som en profesjonell «eier» av foreningen som vil firmaet alt vel. Hans påvirkning som styreleder har sørget for at Norsk Energi er et sunt selskap i vekst med stolthet og identitet og med gode fremtidsmuligheter.

Nå når han takker av som styreleder i Norsk Energi er det en stor glede å gi årets EMIL-pris til Håkon Kristian Delbeck. Få har bidratt mer, både indirekte og direkte, til sikker, effektiv og miljøvennlig bruk av energi i prosessindustrien i Norge.