Dette melder Norsk Energi.

Tidsskriftet Norsk Energi som utgis til Norsk Energis sine medlemmer og kunder fyller 100 år i år og regnes for å være det eldste fagtidsskriftet innen energi i Norge. Foreningens direktør H. P. Lysaker tok i 1923 initiativet til å utgi «Meddelelser fra Norsk Dampkjelforening» som tidsskriftet den gang het, «for at gjøre læserne bekjendt med foreningens arbeide på det varmetekniske omraadet».

Foto: Norsk Energi

Hans Borchsenius skal ha æren for at bladet nå fyller 100 år gjennom sitt arbeid som redaktør siden 1985. Uten Hans sitt engasjement og pågangsmot hadde ikke tidsskriftet eksistert.

Det er ikke ofte Norsk Energi sin EMIL-pris deles ut til enkelt personer og aldri før til en som er ansatt i foreningen. I det året som er Hans Borchsenius siste arbeidsår i foreningen (46 år) avsluttes også hans ansvar som redaktør for tidsskriftet Norsk Energi. Et redaktøransvar han har hatt siden 1985.

Han har skrevet 152 velformulerte og faglig interessante lederartikler i denne perioden med fornuftige og faglige betraktninger knyttet til effektiv, miljøvennlig og sikker bruk av energi. Dette slagordet har blitt kjennetegnet på Norsk Energi og er med oss i alle prosjekter vi gjennomfører.

Slagordet som var Hans sin idé har også ligget til grunn som strategi i for bladets innhold i alle disse årene. Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi kan aldri bli feil, sier Hans Borchsenius.

Norsk Energi ønsker å verdsette den innsatsen Hans Borchsenius har gjort gjennom sitt arbeid som redaktør for bladet Norsk Energi de siste 38 år. Det har gitt verdifullt innblikk i og forståelse for hvordan energi, klima og miljø henger sammen og hvordan vi kan løse de utfordringen fremtiden gir.