Elkem har i dag et overskudd av hydrogen fra produksjonen av silisiumproduktet Silgrain, ved selskapets virksomhet i Bremanger. Hydrogenet er av god kvalitet, og i samarbeid med SINTEF jobber selskapet for å bedre utnytte denne ressursen. Ved å tørke ut og komprimere hydrogenet, vil dette bli et salgbart produkt som kan benyttes som drivstoff i person- og tungtransportmarkedet, samt innen skipsfart.

– Støtten til dette prosjektet er gitt gjennom vår støtte til tematiske satsinger i industrien, og er et godt eksempel på utnyttelse av energiressurser som ellers ville gått til spille. Om dette prosjektet lykkes kan det bane vei for andre industribedrifter som i dag har lignende potensielle ressurser de ikke får utnyttet, sier markedssjef for industri Oskar Gärdeman i Enova.

– Grønn omstilling i praksis

Foreløpige beregninger viser at det kan være mulig å hente ut i underkant av 120 tonn hydrogen i året. Det er nok til å drifte 800-1 000 hydrogenbiler eller én hydrogenferje. Lønnsomheten i prosjektet vil avhenge av god utnyttelse av anlegget, mengden solgt hydrogen, samt fraktkostnader og salgspris for hydrogenet.

– Hovedproduktene til Elkem Bremanger er silisium og ferrosilisium, men vi har også en lang tradisjon for å utvikle nye verdikjeder og vi har fokus på sirkulær økonomi. På midten av 80-tallet startet vi salget av Microsilica, et tidligere overskuddsprodukt som i dag bidrar til betydelig omsetning som tilsetningspulver i betong og mørtel. Nå ønsker vi å gjøre det samme med et overskudd av hydrogen for å redusere utslipp og gi økte inntekter. På lengre sikt kan man også tenke seg at transport til og fra Bremanger kan bruke hydrogen som drivstoff, sier Arne Werge-Olsen, verkssjef ved Elkem Bremanger. Werge-Olsen understreker at markedet både for hydrogenkjøretøy og hydrogen fortsatt er i en tidlig fase, men at potensialet er stort.

– Elkem Bremanger bidrar her til en effektiv ressursutnyttelse i industrien ved å ta vare på hydrogen som opprinnelig er et biprodukt fra produksjonen. Hydrogenet kan bidra til å redusere klimagassutslipp i for eksempel transportsektoren. Elkems prosjekt kan samtidig legge til rette for at flere hydrogenprosjekter realiseres, noe som er et viktig mål for regjeringen. Dette er grønn omstilling i praksis og viser hva vi kan få til når vi tenker synergier og sektorkobling, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).