Skrevet av David Zijdemans på VB Bloggen.

Mange er nok ikke klar over hvor effektiv og økonomisk denne metoden faktisk kan være. La oss utforske hvordan denne løsningen fungerer, og hvilke fordeler den kan gi.

Hvordan fungerer kjøling med varmepumpe og energibrønn?

Denne løsningen, som på fagspråket kalles «passiv mekanisk kjøling", fungerer ved å flytte varmen fra ett rom og lagre den i energibrønnen. Energien kan deretter brukes andre steder i hjemmet eller bygget, eller delvis lagres til senere bruk. Metoden bidrar til bedre temperaturforhold både om sommeren og vinteren, samtidig som den er kostnadsbesparende.

Noen eksempler for å illustrere varmepumpe med energibrønn:

Energioverføring: Hvis du for eksempel har varme på baderomsgulvet med vannbåren gulvvarme, og ønsker å kjøle ned et soverom, kan du flytte energien fra soverommet til baderommet via varmepumpen. På denne måten kan du utnytte energien som produseres og opprettholde ønsket temperaturkomfort.

Lagring av energi: Hvis verken vannbåren gulvvarme eller varmt tappevann er i bruk samtidig hvor varmepumpen brukes til nedkjøling, vil energien lagres i energibrønnen. Dette betyr at den lagrede energien kan brukes senere, for eksempel når vinteren kommer og varmebehovet øker. Dette gjelder spesielt for litt eldre energibrønner som ofte er litt underdimensjonert. Da økes temperaturen i energibrønnen og varmepumpen bruker dermed mindre strøm når den skal levere varme til bygget.

Men husk, det er ikke lov å sirkulere en brennbar væske til å kjøle rundt i bygget. Det vil si at er det etanol (sprit) som frostvæske, må du skille væskene med en varmeveksler og eventuelt frostsikre med glykol.

Denne metoden er mye brukt ved sykehjem, der vi prøver å kjøle ned bygget så mye som mulig om sommeren – samtidig som det skal være behagelig. Dette bidrar både til bedre temperaturforhold om sommeren, men også om vinteren, pluss at det kan spare bygget for store utgifter for oppvarming.

Kilde: VB Bloggen

Nye muligheter med TEK 17

De nye reglene i TEK 17 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) gir oss nå flere muligheter til å spare energi. Et av kravene er at bygg over 1000 kvadratmeter må ha et sentralisert varmeanlegg. Dette innebærer at visse produkter, som avtrekkspumper, er forbudt. Selv om den spesifikke typen varmepumpe er rimeligere å installere, bruker den mer strøm og anses ikke lenger som tilstrekkelig av DIBK (Direktoratet for byggekvalitet), siden den ikke gir fleksibilitet til å kunne bytte energikilde

Det er viktig å merke seg at denne regelen kun gjelder for nybygg, når TEK 17 trer inn, da det ikke er mulig å bytte ut et allerede installert anlegg med denne løsningen. Derfor er det enda viktigere nå enn tidligere å vurdere alternative løsninger fra start.

Å velge kjøling med varmepumpe og energibrønn gir flere fordeler:

  1. Økonomisk energisparing: Sammenlignet med tradisjonelle metoder som aircondition, er kjøling med varmepumpe og energibrønn en kostnadseffektiv løsning. Ved å utnytte energien som allerede finnes i systemet, bidrar du til å redusere energiforbruket. Dette er gunstig både for økonomien og miljøet.
  2. Forlenger levetiden til varmepumpen: Ved å bruke varmepumpen til kjøling i tillegg til oppvarming, kan du spre ut belastingen på enheten og dermed forlenge levetiden.
  3. Solcellepaneler: En kan vurdere å kombinere solcellepaneler med energibrønnen. Dette gir mulighet til å generere egen elektrisitet og samtidig dra nytte av kjøleeffekten fra varmepumpen.

Når varmepumpen og energibrønnen er installert, kanskje også med solcellepaneler, kan gevinsten bli høy. Et eksempel er et hus der taket ble dekket av solcellepaneler, og det ble installert energibrønn. Dette huset har gått i pluss med rundt 5 000 til 10 000 kWh hvert år.

Siden det betales per rom det blir installert kjøling i, er det viktig å være obs på hvor den kan ha mest mulig effekt. Kunden her valgte å ha kjøling i stuen i andre etasje, som bidro til å kjøle ned resten av huset. Selv om dette var en privatkunde, gjelder det samme prinsippet for større bygninger og leilighetskompleks.

Fordelene ved å velge denne løsningen er mange, derfor er det viktig å foreslå metoden tidlig i et prosjekt. Ikke kun fordi denne metoden er innenfor lovverket, men fordi den er mer effektiv og økonomisk gunstig for både beboere og utleiere.