Med dagens politikk ligger Norge an til å kutte bare 25 prosent av norske utslipp innen 2030, mot regjeringens mål om 55 prosent. 

‒ Løsningene finnes, og det haster med å få dem på plass. Vi trenger ingen flere utredninger. Vi trenger god klimapolitikk som setter fart på utslippskuttene, og den må politikerne iverksette raskt, sier ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland ifølge zero.no.

Norge må raskt følge EUs grønne politikk: raskere saksbehandling for enklere fornybarprosjekter, differansekontrakter for hydrogen og karbon, strengere reguleringer av utslipp i bygg og på anleggsplasser og høyere avgifter på nye fossile kjøretøy.

‒ I Norge har vi både teknologien, kapitalen og virkemidlene for å mer enn halvere utslipp innen 2030. Det handler blant annet om elektrifisering, biokull og karbonfangst i industrien, og om elektrifisering og hydrogen i tungtransport. Mye er i gang, men den store utrullingen går for sakte, sier Aasland.

I rapporten ZERO 2030 viser ZERO hvordan Norge med kjent teknologi kan nå målene for 2030.

– Det er krevende å nå klimamålene, men det som i alle fall ikke hjelper, er å vente og se. Vi jobber nå med en oppdatert sektorvis gjennomgang av hvordan Norge ligger an med sine kutt, og presenterer våre funn i Klimatalen i juni, sier Aasland.