Fra og med 1. januar 2015 ble det innført myndighetskrav om at alle nye strømkurser installert til elbilladere etter denne datoen skal ha en type B jordfeilvern eller tilsvarende. Blant elektrikere er det fremdeles er et kompetansegap rundt dette ufravikelige kravet. Det er bekymringsfullt.

Elektronikk kan produsere en likestrømsfeil og jordfeil under lading av en elbil. Strømomformere i solcelleinstallasjoner og energilagringsbatterier kan generere likestrømsfeil som standard verneanordninger ikke nødvendigvis oppdager. Varmepumper, VVS-systemer og lignende bruker ofte kraftige og frekvenskontrollerte trefasede motorer, hvor det kan oppstå likestrøms- eller høyfrekvent strømfeil.

Til tross for stor utbredelse av slike moderne installasjoner, mener jeg det fortsatt er et litt ukjent fagfelt for mange – både blant forbrukere og installatører. Spesielt jordfeilsikring av kurser som er tiltenkt elbillading er et stadig tilbakevendende spørsmål for fagfolk.

Derfor er det på høy tid å gå elsikkerheten i sømmene. Som forbruker eller for eksempel representant for et borettslag, stiller man i realiteten sjelden spørsmål til installasjonen av slike løsninger – man forventer at en ferdig montert installasjon fungerer slik den skal og at den er trygg og sikker i bruk.

Det er derfor avgjørende at installatørene selv har full kontroll på utstyret, og at sikkerhet står helt øverst på agendaen. 

Steffen André Skurdal, nordisk produktsjef for vern i energistyringsselskapet Eaton. Foto: Eaton
Steffen André Skurdal, nordisk produktsjef for vern i energistyringsselskapet Eaton. Foto: Eaton

Kompetansegap

Fra og med 1. januar 2015 ble det innført myndighetskrav via NEK om at alle nye strømkurser installert til elbiladere etter denne datoen skal ha en type B jordfeilvern eller tilsvarende. I tillegg kom ytterligere innstramminger i regelverket både i 2018 og i fjor. 

Det er lenge siden 2015, men jeg opplever at det blant elektrikere fremdeles er et kompetansegap rundt dette ufravikelige kravet. Så lenge lading foregår ved hjelp av type B jordfeilvern, som sikrer at likestrøm ikke flytter seg fra batteriet i elbilen og tilbake inn i det elektriske anlegget i boligen, er ladingen trygg.

En slik installasjon uten jordfeilbryter eller en type A-bryter er nok dessverre mer utbredt enn vi liker å tro – som en følge av en eller flere årsaker:

  • Ladepunktet er eldre enn 2015, før kravene trådte i kraft
  • Installatøren av ladepunktet kjente ikke godt nok til regelverket
  • Folk lader elbilen via en vanlig stikkontakt i mangel av ladestasjon
  • Ladestasjonen er av eldre modell, uten innebygget DC-filter og type A/F jordfeilvern, eller type B jordfeilvern. 

I og med boligene våre er oppsatt med type A-vern, kan det skje at jordfeilvernet ikke fungerer. Det kan i verste fall føre til varmgang, elektrosjokk og brann. Det vil i tillegg være problematisk med forsikringsselskapet dersom slike skader oppstår i anlegg som ikke er i henhold til sikkerhetsforskriftene. 

Det er ikke forbrukernes ansvar å ha kontroll på dette, det er det elektrikeren som må ha. Derfor må sikkerhet være på toppen av agendaen hos elektrikerne ved moderne installasjoner som sol på taket, omforming av luft eller vann til varme og lading av den stadig økende elbilparken.