Dette melder Norsk Varmepumpeforening.

Forslaget til den nye forskriften er en konsekvens av artikkel 8 i EUs energieffektiviseringsdirektiv, og formålet er å fremme energieffektivitet i store foretak. Olje- og energidepartementet foreslår at store foretak skal gjennomføre en energikartlegging hvert fjerde år. 

 

Store foretak defineres ut fra energiforbruk: Minst 5 GWh ett av de siste fire årene før en energikartlegging. Ifølge NVE tilhører mellom 800 og 900 bedrifter denne kategorien. Aktører som driver myndighetsutøvelse regnes ikke som foretak, presiserer departementet i høringsnotatet. 

Gode nyheter for varmepumpebransjen

Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening mener forslaget til forskrift er positivt for varmepumpebransjen. – Vi vet at varmepumper ofte er lønnsomme energitiltak, men det betyr ikke at de blir realisert. Når flere pålegges å kartlegge mulige energitiltak i sin virksomhet, vil det sannsynligvis åpne for flere gode varmepumpeanlegg, sier Hagemoen.

Energiforbruk i ulike prosesser 

Ifølge beregninger Gehør strategi og rådgivning har gjort for Varmepumpeforeningen, er det mulig å spare 2,5 TWh årlig i eksisterende yrkesbygninger innen 2030. – Varmepumper har også stort potensial til å spare energi i ulike industrielle prosesser, sier Hagemoen. 

Høringsfrist for forslaget er 15. januar 2021.

 

   

Energikartleggingen

Energikartleggingen skal:
- Beskrive foretakets energiforbruk foregående år, inkludert forbruksprofiler for elektrisitet
- Minimum være oppdelt etter drift av bygninger, drift av prosesser og transportformål, og aktuelle energibærere
- Vektlegge områder som er særlig energikrevende
- Kartlegge minimum 90 % av foretakets energiforbruk
- Identifisere de viktigste energieffektiviseringstiltakene
- Beskrive i hvilken grad tidligere tiltak er gjennomført
- Beregne lønnsomhet og energi- og effektbesparelse for hvert tiltak

Kilde: Novap