Dette melder Eaton i en pressemelding.

Antall elbiler øker jevnt, og analyseselskapet Bloomberg NEF anslår at det globalt vil være 10 millioner elbiler innen 2025. Økende antall elbiler øker energibehovet betraktelig, og utfordrer kapasiteten til de lokale nettene. At kun seks elbiler lades i nærheten av hverandre på tider av døgnet hvor nettet er tungt belastet, kan føre til spenningsfall hvis ikke elbilladingen administreres ordentlig, ifølge Eaton.

Det er derfor et stort behov for å sikre en pålitelig infrastruktur for lading av elbiler, slik at elbileiere kan lade elbilene sine når det er nødvendig og samtidig sikre at det lokale nettet for bygningen eller nabolaget holder seg stabilt.

En kombinert og intelligent lade- og energilagringsløsning

Den kombinerte lade- og energilagringsløsningen gjør det mulig for bygningseiere å få tilgang til effektkapasiteten som trengs for å installere ønsket ladeinfrastruktur for elbiler. Løsningen er koblet til nettet eller fornybare energikilder som solcellepaneler. Det gjør det mulig å integrere elbilladere og samtidig sikre nettstabilitet for bygget eller borettslaget.

Energiregningen blir lavere fordi elbilen kan lades når fornybar energi er tilgjengelig, eller når prisen på strøm er lav. Lagret energi kan selges tilbake til nettet når etterspørselen er stor og kostnadene er høye. Hvis bygningen er utstyrt med solcellepaneler, kan elbileiere bruke mer av den rene solenergien som produseres lokalt for å lade elbilene om natten.

Energilagringssystemet fungerer også som en smart løsning for å sikre reservekraft. Reservekraften kan brukes når energinettet er sterkt belastet. I tillegg kan det være en lønnsom investering for bygningseiere ved at de kan selge lagret energi tilbake til nettet ved behov.