Dette melder Grønn Byggallianse.

AVA Eiendom AS forvalter i dag 30 eiendommer. Selskapet investerer i kontor- og handelseiendommer i Asker, Bærum, Drammen og Oslo med sentral beliggenhet ved knutepunkter, og drifter byggene sine selv.

AVA Eiendom skal nå sertifisere Karl Johans gate 14 med Breeam In-Use (BIU). Dette er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg. Målet er at KJ14 skal bli en ”læringspilot”, før sertifiseringen settes i system på resten av porteføljen.

 

 

BIU kan brukes både på nærings- og boligbygg

– Hovedmotivasjonen for å sertifisere, er å få et miljøfokus inn i driften og å bli mer bevisste på hvilke valg vi tar når vi drifter. Her gir BIU gode retningslinjer. En felles bransjestandard er veldig positivt, da det muliggjør et rettferdig sammenligningsgrunnlag og fremmer viktige incentiver som grønn finansiering, sier Camilla Vannebo som er leder for miljø og bærekraft i AVA Eiendom AS.

Karl Johans gate 14 blir AVA Eiendoms pilot for Breeam In-Use. Foto: AVA Eiendom

 

Viktig å ha riktig kunnskap

AVA har nylig sendt mange av sine ansatte på innføringskurs i Breeam In-Use hos Grønn Byggallianse, inkludert eiendomssjefer og teknisk avdeling. – Det er viktig at alle internt forstår hva vi driver med. Kurset ga et konkret bilde av hva som kreves for å sertifisere, det viste omfanget og ga en god oversikt. Det ufarliggjorde også arbeidet, sier Vannebo.

Hun mener det var nyttig å inkludere flere enn ”bare” de som har ansvaret for sertifiseringen på kurset, og også de som skal bistå med å dokumentere miljøvalgene som tas. – Det var et veldig nyttig kurs, og vi ser at det er lurt å følge opp internt etterpå for å besvare de spørsmålene som dukket opp i det praktiske arbeidet med sertifiseringen.