Dette sa Group Property Manager Anders Brage Mikkelsen i Citycon under - Årets grønne driftskonferanse- som ble arrangert av Grønn Byggallianse den 4. november.

- At vi kan oppnå denne besparelsen i renteutgifter i tillegg til å lære noe nytt, gjør at det er en stor motivasjon for å sertifisere kjøpesentrene våre, sier Mikkelsen.

Citycon hadde første runde med sertifisering av byggene sine i 2014-2015. Neste runde hadde de i 2017 og 2018, og de er nå i gang med en sertifisering som skal være ferdig i september 2022.

- Det er mye læring i sertifiseringsprosessen, du finner skattene i organisasjonen din, både blant bygg og blant driftspersonell, sa Mikkelsen.

- Under sertifiseringen sitter man sammen med drifterne, og da kommer det frem gode ideer som man får spredd videre i organisasjonen, sa Mikkelsen.

Group Property Manager Anders Brage Mikkelsen i Citycon. Foto: Citycon

Da Citycon satt med sertifiseringen i 2017, var det et spørsmål om noen var bedre enn lovkravet på universell utforming. Da fortalte en drifter at han hadde tatt kontakt med en interesseorganisasjon for handikappede om handikapparkering, og spurt hva han kunne gjøre bedre. Da fikk han til svar at selv om de var slik de skulle være, så var de for små. 

- Da skrapte han maling og malte opp bredere parkeringsplasser, slik at de ble bedre enn målkravet, sa Mikkelsen. - Dette blir da fanget opp av de andre drifterne, slik at de kan gjøre det på sine kjøpesentre også. Slik ble det en prosess ut av dette.

Et annet resultat fra tidligere sertifisering er at det nå er bikuber, som produserer honning, på takene til mange kjøpesentere. 

- Det er hyggelig både for leietakerne og for dem som sitter på kontoret, sa Mikkelsen.

- Nå er det en ny versjon siden sist vi sertifiserte oss. Det er en del spørsmål vi skal gå igjennom i felleskap, som jeg tror vi kan lære mye av, og utvikle oss mye på, sa Mikkelsen.

-Vi vil absolutt anbefale andre å ta en titt på Bream In-Use og se om det passer. Vi har hatt veldig god nytte av det. Spesielt det å samles som en organisasjon, og i plenum gå gjennom manualen, sa Mikkelsen. - Det er jo den samme organisasjonen som finner de gode ideene og får frem spennende prosjekter i ettertid.