De ti strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til grønn omstilling i næringen. 

- Vi setter allerede ambisiøse miljømål for oss og våre samarbeidspartnere i våre prosjekter. Strakstiltakene hjelper oss å systematisere og implementere miljøtiltakene, og gir oss en god referanseramme for å drive miljøarbeidet videre, forteller Medlien.

Mallin Eiendom forvalter rundt 25.000 m2 næringseiendom, og har 1200 boliger under utvikling i partnerskap med andre.

- Vi ønsker til enhver tid å gjøre gode beslutninger både for våre kunder og eiere. Særlig i samarbeidsprosjektene ser vi gode resultater kun ved å etterspørre miljøengasjement hos samarbeidspartnerne, understreker Mallin-sjefen.  

I tillegg til strakstiltakene har Mallin åtte egne tiltak for miljømessig bærekraft, slik som krav om lavutslippsbetong. Medlien understreker samtidig at: - Ved hjelp av klimagassberegning fant vi ut at i enkelttilfeller kan utslippene fra transporten bli større enn gevinsten ved å velge lavutslippsmaterialer. Strakstiltakene hjelper oss i å se det store bildet og å velge de beste løsningene for klima og miljø, også når det ikke er de innlysende løsningene som er de rette.

Mallins eiendomsdirektør Gregers Barfod utdyper: - Når vi begynte å kartlegge hva Strakstiltakene ville innebære for vår virksomhet, så vi at Miljøfyrtårn var en naturlig sertifiseringsprosess. Vi ser allerede effektene av vårt miljøengasjement, og får flere gode innspill til retningsvalg og fokusområder gjennom "Strakstiltakene".

- Mallin Eiendom driver allerede godt miljøarbeid, og deres forpliktelse til Strakstiltakene betyr en viktig styrking av deres innsats. Eiendomsbedrifter skaper rammene for våre liv, og derfor er det viktig at vår bransje tar bærekraftansvar, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl. 

- Gratulerer med tilslutningen! Mallin Eiendom underbygger den trenden vi ser stadig tydeligere , at selskapene går fra ord til handling. Vi trenger ikke flere utredninger og mer datagrunnlag. Vi vet hva vi må gjøre og strakstiltakene er konkrete handlinger vi vet gir stor effekt, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.