Corio Generation, en av verdens største havvindutviklere, og fornybarkonsernet Å Energi har signert en strategisk samarbeidsavtale om utvikling av fremtidig havvindprosjekter i Norge og Nord-Europa.

I henhold til avtalen er Corio og Å Energi enige om å inngå et eksklusivt samarbeid som foretrukne partnere i kommende norske utlysninger, og om å samarbeide om flere prosjekter i viktige markeder i Norden og Nord-Europa. Avtalen bygger på det vellykkede samarbeidet i Nordvegen Vind-konsortiet om satsing på flytende havvind i Utsira Nord i Norge. Den kombinerer Corios internasjonale havvindkompetanse og Å Energis sterke markedsposisjon i Norden.

– Takket være vår felles interesse i Utsira Nord, og som partnere i Nordvegen Vind, har vi hatt et svært godt samarbeid med Å Energi siden 2021. Jeg er glad for å kunne utvide og styrke forholdet med denne nye avtalen, sier Jonathan Cole, administrerende direktør i Corio Generation, ifølge en pressemelding fra Å Energi. 

– Med vår omfattende kompetanse innen havvind, og Å Energis historie og erfaring i Norge og Norden, får vi nå et partnerskap som er svært godt posisjonert til å spille en viktig rolle i det grønne skiftet i Norge og Nord-Europa. Jeg er begeistret over mulighetene som kan realiseres ved å kombinere styrkene våre, sier han.

– Vi har et utmerket samarbeid med Corio, og vi utfyller hverandre godt. Derfor ønsker vi å videreutvikle samarbeidet for å ta en rolle i de havvindprosjektene som skal lyses ut de neste årene, både i Norge og i Nordsjøbassenget, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

– Vi vil legge til rette for en fornybar fremtid, og sterke partnerskap er avgjørende for at Å Energi skal levere på vår ambisiøse vekststrategi. Det er derfor med begeistring at vi kan lansere at vi nå tar en styrket posisjon innen havvind sammen med Corio.

Avtalen ble kunngjort på Å Energis årlige konferanse i Kristiansand.

Corio og Å Energi er allerede partnere i Nordvegen Vind-konsortiet, en satsing på utvikling av flytende havvind i Utsira Nord-området i Nordsjøen, utenfor vestkysten av Norge. Regjeringen planlegger å lyse ut om lag 1,5 GW flytende vindkapasitet på Utsira i 2024/25.

Sammen har Corio og Å Energi forpliktet seg til å støtte den norske regjeringens mål om å oppnå klimanøytralitet innen 2050 og fremme vekst i norsk havvindindustri. Selskapene skal være pådrivere for innovasjon i energimarkedet og legge til rette for flere lokale arbeidsplasser, økt aktivitet i leverandørindustrien og økte eksportmuligheter.

De to selskapene samarbeider allerede om en rekke initiativer for å videreutvikle havvindutbyggingen i Norge. To eksempler er Nasjonalt kompetansesenter for havvind, som har som mål å tette kunnskapshull i bransjen, og Norwegian Offshore Winds akseleratorprogram, som bidrar til å utvikle kompetanse og fremme innovasjon som gjør at Norge kan gjennomføre prosjekter og utnytte mulighetene innen havvind.

Landene rundt Nordsjøbassenget har satt som mål å levere havvindkapasitet innen 2050 tilsvarende om lag 7,5 ganger dagens produksjonskapasitet i det norske kraftsystemet. Mye av denne nye havvindkapasiteten vil komme fra flytende vind.