– Det vi nå sender på høring er selskapets eget forslag til utredningsprogram, som vi fikk inn nylig. NVE har bare lagt til et kort brev om frister og høringsmøter. Vi tar forbehold om at det kan blir forsinkelser dersom streiken blir langvarig, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, ifølge en pressemelding.

– Dette er et prosjekt som berører mange og har stor betydning for kraftsystemet. Utsendelsen er en ren praktisk tilrettelegging hvor vi gjør papirene tilgjengelige for offentligheten. Derfor har jeg valgt å benytte min mulighet som øverste leder av virksomheten til å saksbehandle og sende ut dokumentene, sier Lund.

Mer enn halvparten av NVEs medarbeidere er tatt ut i den pågående streiken, noe som har store konsekvenser for all saksbehandling.

Ønsker innspill på utredningsprogrammet

Gjennom høring av meldingen ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før Ventyr utarbeider en konsesjonssøknad om bygging og drift av anleggene.