Dette melder Sarpsborg kommune.

Tidligere har tjenesten med tømming av septiktanker og mindre private renseanlegg blitt kjøpt inn av eksterne, men fra 1. januar har kommunen overtatt dette ansvaret selv.

Med midler bevilget av bystyret i forbindelse med behandling av budsjett for 2020-2023 har kommunen skaffet seg en toppmoderne og miljøvennlig slambil, som jobber i tospann med en eldre slambil kommunen har fra før.

– Dette er en god investering og en solid og godt utstyrt bil, sier Per Johannes Jensen (55). Han er en av tre ansatte som jobber med slamtømmingen i kommunen, og han har kjørt slambil siden 1998.

– Den nye bilen gjør at vi kan utføre jobben bedre og mer miljøvennlig, sier han.

Slamtanken på den nye bilen er på 13 kubikk, og vanntanken er på 2 kubikk. Gasstanken er på 150 kg gass, noe som tilsvarer cirka 300 liter diesel.