Dette melder Smartgridsenteret på sine websider.

– Prosjektet er nytenkende, med teknologi som brukes lite i det norske strømnettet i dag. I tillegg har det demonstrert sin nytteverdi i praksis, med gode resultater, sa juryleder Sonja Berlijn under prisutdelingen.

De mobile nettbatteriene er utviklet av Eidsiva Vekst. De tilfører fleksibilitet og spenningsstøtte i strømnettet i områder der det er behov for mer kapasitet eller effekt. Mange steder er kapasiteten i strømnettet fullt og har ikke ledig kapasitet til nye kunder som ønsker å koble seg på. 

– Nettutbygging tar tid og er dyrt. Ved å flytte energi i tid og jevne ut effekttopper, reduseres effektbegrensninger og belastningen på nettet, og nytt forbruk kan raskere koble seg til, sier Kine Ryberg Strupstad i Eidsiva Vekst. 

Fra venstre: Sonja Berlijn (juryleder), Jon Arnesen (Tensio), Simen Karlsen (Multiconsult), Torfinn Årdalsbakke (Eidsiva), Kine Ryberg Strupstad (prosjektleder Peak Shaper og Eidsiva Vekst), Torstein Sole-Gärtner (direktør Eidisva Vekst), Ingrid Nytun Christie (Peak Shaper) og Jun Elin Wiik (direktør i Smartgridsenteret). Foto: Smartgridsenteret

Midlertidig batterihjelp

Peak Shaper er et forretningskonsept som tilbyr en fleksibel og modulær batteritjeneste for nettselskap, men også industri eller næringsvirksomhet kan ha nytte av denne tjenesten. Kunden leier batterier som kan bidra til mer kapasitet og bedre spenning i et område, inntil permanente tiltak for å oppgradere strømnettet er på plass. Da kan batteriene flyttes til et annet sted. 

Peak Shapers batteritjeneste er testet ut i et pilotprosjekt i Lierne. Dette er en del av Tensios pilotprosjekt i IDE-prosjektet.   

– Fra denne piloten har vi samlet inn effektdata fra kraftnettet, bruksdata, lastflyt, batterimålinger og mer slik at vi kan optimalisere det fremtidige tilbudet til kunden, forklarer Strupstad. 

Resultatene fra testingen i piloten viser at batterier har en god effekt på spenningsproblemene i Lierne. Batteriene bidrar heller ikke til nye problemer. Piloten har også bevist at Peak Shaper kan redusere nettapskostnaden for Tensio i området med 22 prosent. Hele rapporten kan lastes ned fra Peak Shapers nettsider. 

– Vi har vist at vi kan levere veldig gode resultater. Men, vi er bare i startblokka – det er nå det starter og vi er klare for neste skritt, sa Torstein Sole Gärtner, direktør i Eidsiva Vekst da han og kolleger mottok prisen fra scenen. 

Andre plass til +CityxChange

+CityxChange er et stort og omfattende EU-prosjekt som har utviklet innovative løsninger for et skalerbart lokalt energi- og fleksibilitetsmarked for elektrisitet og termisk energi. Løsningen er demonstrert i to bydeler i Trondheim, og har så langt vist at mellom 75 og 90 prosent av lokal energiproduksjon omsettes lokalt. 

– Prosjektet samkjører sitt lokale marked med det ordinære kraftmarkedet med stor suksess, og løsningene som demonstreres kan anvendes i stor skala, sa Berlijn da hun delte ut andreplassen. 

I løsningen som +CityxChange har utviklet inngår det blant annet solcelleanlegg, varmepumper, ventilasjonsanlegg, snøsmelteanlegg, ladere for elbusser, stasjonære batterier, elbilbatterier via V2G-ladere og kjøle- og fryseanlegg. 

– Vår løsning er, så vidt vi kjenner til, den første praktiske og fullautomatiserte markedsløsningen som fungerer for handel med lokal produksjon og brukerfleksibilitet, sa Ella-Lovise Hammervold Rørvik i Aneo da hun presenterte prosjektet under Smartgridkonferansen. 

+CityxChange ble også nominert til innovasjonsprisen i 2022, da med en presentasjon fra Trondheim kommune. Prosjektet fikk da tredjeplass. 

Delt tredjeplass

PGO (Power Grid Optimizer) og Wattapp deler tredjeplassen. PGO bruker en algoritme som vurderer koblingsbildet i distribusjonsnettet, og foreslår bryterendringer som vil redusere tap. 

– PGO demonstrerer en elegant løsning for å redusere tap i nettet. Ved å gjøre tilsynelatende enkle endringer i hvor kraften flyter, har prosjektet oppnådd reduserte tap som ikke bare utgjør millioner av kroner, men også gjør det mulig å koble på nye sluttkunder. De sparte utgiftene utgjør en direkte nytteverdi for sluttbrukerne i nettet samtidig som det bidrar til en raskere grønn omstilling, sa Berlijn. 

Wattapp er en løsning som synliggjør hvor i strømnettet det er ledig kapasitet slik at nettet kan utnyttes bedre. 

– Kunder som ønsker å knytte seg til nettet kan nå enkelt se hvor de kan finne den kapasiteten de trenger. Plattformen viser også hvor behovet for utbygging er størst, både nå og i fremtiden. Wattapp gir verdi til både kundene og leverandørene, og resultatene er overførbare internasjonalt, sa Berlijn. 

Innovasjonsarbeid fortjener rampelyset

Målet med Smartgridsenteret innovasjonspris er å gi økt oppmerksomhet til innovasjonsprosjekter, og på den måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen. Årets tema var prosjekter som har bidratt til raskere grønn omstilling og økt nytte til sluttbrukere gjennom smart utvikling og bedre og sikrere utnyttelse av energisystemet. 

Totalt 15 prosjekter ble nominert til prisen, og de fire beste ble presentert under Smartgridkonferansen. 

– Innovasjon er typisk bedrevet av ildsjeler som jobber med utviklingen utenfor ordinære arbeidstider, i motvind, og de må ofte gjøre ting om og om igjen. Arbeidet deres, som er så essensielt for å nå klimamålene, er så viktig. De fortjener ekstra ros for innsatsen, sa juryleder Berlijn. 

Til daglig er hun både professor ved KTH og business development manager i DNV. Da hun presenterte prosjektene påpekte hun at den pågående energiomstillingen må gå mye raskere for å få til det grønne skiftet. 

– Innovasjon er kjernen i denne omstillingen. Vi må gjøre ting på andre måter, og vi må bruke andre energikilder. Samtidig gir nye teknologier oss muligheter å spare energi og gjøre nye ting som ikke var mulig før, sier Berlijn.