Dette melder Adven i en pressemelding.

- Dette viser hva et godt samarbeid oppnår, bærekraft på flere nivåer, sier Arlas bærekraftsdirektør i Sverige, Victoria Olsson.

Å spare vann og effektivisere energisystemet har lenge vært høyt prioritert på melkebøndenes liste over hva Arla skal fokusere på. Noen meierier er allerede fossilfrie, som for eksempel ferskmelkmeieriet i Stockholm. De energikrevende melkepulveranleggene har vært mer utfordrende, men Visby lyktes i 2021. Samme år startet Arla og Adven et samarbeid for å gjøre også det større anlegget i Vimmerby fossilfritt. Nå er de siste delene av Vimmerbys nye energisystem installert. Når prøvekjøringen er fullført, vil Sverige ha de to første fossilfrie pulveranleggene i kooperativet, med produksjon i 14 land.

Mindre energi – større kapasitet

Effektiviseringen i Vimmerby er Arlas største enkeltstående energibesparelse til nå. Forbruket reduseres med 40 prosent – en besparelse på omtrent 50 000 megawattimer per år. 

- I store anlegg oppnår vi store besparelser når vi utnytter hver dråpe melk og hver time med energi, forklarer Allan Leandersson, Arlas prosjektleder i Vimmerby.

Advens og Arlas energiløsning i Vimmerby består av ulike deler. Dette inkluderer en oppgradert biokjel, kondensering av røykgass og varmegjenvinning på flere nivåer. Kronen på verket er RO (omvendt osmose), som i bunn og grunn "filtrerer" vannet fra melken. Resultatet er optimalisering av melkestrømmen – og Arla Vimmerby kan dermed øke kapasiteten sin med 20 prosent uten å bygge ut.

- Det er helheten – kombinasjonen av energieffektivisering, varmegjenvinning, RO og et godt samarbeid – som gjør at regnestykket går opp, forklarer Clara Tamm Collste, kundeansvarlig i energiselskapet Adven.

CO2-utslippene synker med 70 prosent

Når Adven overtok energisystemet i Vimmerby, var økt produksjonskapasitet høyt på dagsordenen. Det samme gjaldt en fossilfri produksjon av tørrmelk, og senere i høst erstattes den siste dråpen fossil olje, tungoljen, med rapsbasert biodiesel, RME. Reduserte CO2-utslipp var selvfølgelig også viktig. Når det nye energisystemet er i full drift, forventes CO2-utslippene å reduseres med minst 67 prosent, sannsynligvis 70 prosent.

- Vimmerby inspirerer og viser vei. Nå er det bare å fortsette arbeidet mot enda mer bærekraftig produksjon også på våre nærmere 60 meierier rundt om i verden, fastslår Arlas Victoria Olsson.