Dette melder Bane NOR. 

Lengre lastespor, bedre plass for godshåndtering og mer effektiv drift. I tett samarbeid med godsoperatørene har Bane NOR nå doblet kapasiteten på Nygårdstangen godsterminal.

Fra start til mål i prosjektet har Bane NOR satset grønt. Det har blitt lagt stor vekt på bærekraft i byggefasen, blant annet gjennom sortering og gjenbruk av masser.

Tilsvarer 40 000 trailere

For å nå Norges klimamål må vi flytte gods fra landeveien over til jernbanen. Den økte kapasiteten tilsvarer opptil 40 000 trailere per år mellom Oslo og Bergen.

Terminalen er tilrettelagt for helt utslippsfri drift. Den blir kun trafikkert av elektrisk drevne godstog samtidig som det er lagt til rette for at alt løfteutstyr som blir brukt kan være elektrisk og ladbart.

I tillegg får terminalen elektrisk tilkobling for kjølecontainere og forsyning av terminalbygget gjennom fjernvarme og solceller.

Samferdselsministeren klippet snoren

Det var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som fikk æren av å klippe snoren som markerte den offisielle nyåpningen tirsdag 29. august. Han pekte på gevinsten av økt kapasitet.

– Dette er bra for klima og miljø, og det gjør også fremkommeligheten bedre på veiene, var noe av det Nygård sa fra scenen.

Fornøyd med grønn terminal

Også administrerende direktør i CargoNet, Ingvild Storås, pekte på at gods på bane reduserer antallet biler på veiene. Hun takket også for et godt samspill med Bane NOR under fornyelsesprosessen.

– For oss i CargoNet betyr en grønn terminal mye, sa Storås da hun inntok talerstolen, og la til:

– Dette er viktig for å nå våre klimamål. Dette er en stor dag.

Henning Scheel, konserndirektør for Kunde og marked i Bane NOR, trakk også fram det gode samarbeidet som har vært underveis.

– Sammen har vi jobbet tett med driften og kundebehovene, og vi har funnet løsninger som har gjort det mulig å opprettholde nær normal drift gjennom hele prosessen. Tog har fortsatt å rulle selv om det har blitt bygd en helt ny terminal, pekte han på i velkomsttalen sin.