Dette melder Småkraftforeninga.

Nå er det hele 56 småkraftverk under bygging, spredt over hele landet fra Kvinesdal i sør til Kvæfjord, Lyngen og Tromsø i nord. Planlagt produksjon fra disse anleggene er på ca. 700 GWh, tilsvarende forbruket til omtrent 35 000 husstander. Tydeligere kan det vel ikke vises at småkraften er en betydelig bidragsyter i det grønne skiftet.

Bare i år er det startet opp 25 nye anlegg, og ytterliggere 7 anlegg har fått godkjente detaljplaner.

– Denne gledelig høye aktiviteten viser at vi er en fremoverlent bransje som skal fortsette bygge kraftverk i flere år fremover. Det eneste vi trenger er påfyll av nye konsesjoner og at søknadene ikke blir liggende ubehandlet hos NVE i årevis, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.