Meningskronikk: Anders Velta, Country Manager IVECO Norge

Biogass utgjør en oversett, men avgjørende komponent for å fremme grønn omstilling innen transportbransjen. Sammen med el og hydrogen hører biogass til gruppen av drivmidler som har de laveste CO2 avtrykk, ifølge WTW – syklus. Biogass er en nødvendighet for å realisere klimakravene innen 2030. IVECO er en ledende leverandør av biogassdrevne nyttekjøretøy, og vi tilbyr gassdrevne kjøretøyer over hele spekteret, fra lette til tunge kjøretøyer. Vi vet hvor stort potensiale biogass har som en del av løsningen til klimakravene, så hvorfor ser det ut til å gå myndighetene hus forbi? 

Transportbransjen i Norge står for 31% av de nasjonale klimagassutslippene, hvor næringstransporten står for 2/3 av disse utslippene. Til daglig støter vi på distributører og sjåfører som ønsker å gå for mer miljøvennlige alternativer.Selv om elektrisitet og hydrogen gjør betydelige fremskritt, vil jeg oppfordre bransjen til å ikke glemme et annet alternativ i samtalen. Biogass har nemlig dobbel klimaeffekt ved å erstatte fossil naturgass, og samtidig reduserer den klimagassutslippene fra landbruket.

For IVECO er ikke biogass en nyhet. Vi har levert biogassdrevne kjøretøyer i alle størrelser over hele Europa i 35 år. Vi vet at dette drivsystemet er pålitelig og grundig testet. Norges forpliktelse til klimaet, med et mål om å halvere klimagassutslippene innen 2030, er en sentral utfordring i transportsektoren, og elektriske- og hydrogenkjøretøyer kan ikke løse dette alene. Bompengefritak er en av flere tiltak som kan gjøre det lettere for eieren å velge biogass.

Flere velger biogass – men det er ikke nok 

Biogass er ideell for norske forhold. Dette drivsystemet påvirkes ikke av kuldegrader og fungerer like godt i -25°C som på en varm sommerdag. Å fylle en biogasstank tar maksimalt fem minutter og vil dermed ikke forstyrre sjåførens arbeidsrytme. Rekkevidden påvirkes heller ikke; våre største nyttekjøretøyer, som kommer i 340, 400 og 500 hestekrefter, har en rekkevidde på 1000 km med en biogasstank når den har maksimal kombinert vekt, 60 tonn, og 1300 km med 50 tonn.

Registreringsstatistikken viser at det er over 70% økning fra 2022 til 2023 på tungt kjøretøy, 16 tonn og oppover i biogassegmentet. Det er et formidabelt tall som viser at vi er på vei i riktig retning. For å kunne møte klimakravene må vi fortsette denne veien, spesielt med tanke på utfordringene som fortsatt må håndteres før flåter med el- og hydrogenbiler blir en realistisk mulighet. 

Hos IVECO tilbyr vi nyttekjøretøy på biogassdrevne systemer til både distribusjon, renovasjon, vei/anleggsarbeid og langtransport. Vi er de eneste som tilbyr lettere nyttekjøretøyet som kan kjøre på biogass og opereres med vanlig B-førerkort. I tillegg har vi, ved siden av de største nyttekjøretøyene, flere modeller i mellomsektoren, fra 12 til 19 tonn, med ulike motoralternativer og en rekke konfigurasjoner. Biogasslastebilen bidrar i betydelig grad til å redusere det totale CO2-avtrykket, ifølge WTW-livsløpsanalyser. Vi vet at dette fungerer, og det er tilgjengelig - her og nå.

Tilrettelegging og bompengefritak gjør det enklere å nå målene

Biogass har klare fordeler som en lokal energikilde, da den skaper arbeidsplasser nasjonalt og bidrar til en stabil energiforsyning lokalt. I Norge pågår det en innsats for å etablere et rutenettverk av biogassfyllestasjoner over hele landet. Grønn landtransportprogram (GLP), som har som mål å oppfylle vedtatte klimamål, fremhever viktigheten av samarbeid på tvers av næringslivet og myndighetene. 

Jeg støtter denne tilnærmingen og oppfordrer til felles innsats for å imøtekomme klimakravene. Biogass er et veletablert system i Norge, og vi trenger ikke å vente på utviklingen. I prinsippet kan du kjøpe et biogassdrevet kjøretøy i morgen og bidra til det grønne skiftet. Men vi må sørge for at det er tilstrekkelig tilrettelegging for yrkessjåførene. 

I Norge er vi stolte av vår ledende posisjon innen bærekraftig transport, takket være politiske tiltak som støtter grønne transportløsninger. Det er nødvendig med en politikk som sidestiller biogasskjøretøy med el- og hydrogenbiler, både når det gjelder investeringsstøtte og fritak fra bompenger. Marginale kostnader er avgjørende for eierne, og det er en innsikt vi har, da vi er godt kjent med faktorene som driver dem.

Bompengefritak besluttes kommunalt. Akkurat nå er det bompengefritak i Oslo, Trondheim og Nedre Glomma for biogassdrevne kjøretøy. Med potensielle besparelser på opptil 100.000 kroner gjennom fritak, oppfordrer jeg flere kommuner til å legge til rette for at flere velger grønne alternativer. 

Biogass er en avgjørende del av løsningen 

Jeg ser en positiv utvikling i markedet der stadig flere kommuner engasjerer seg. Likevel er det fortsatt områder som trenger oppmerksomhet, og vi er ikke i mål ennå. Med vårt utvalg av nyttekjøretøy og et stadig forbedret nettverk av fyllestasjoner, er det ingen grunn til å nøle. 

2030 nærmer seg raskt, og det krever at vi tar dristige beslutninger. Jeg mener at biogass utgjør en viktig del av løsningen for å redusere utslippene fra veitrafikken. Vi kan ikke ha en ensidig satsing på elektrisitet alene for kjøretøy i vår energiplanlegging. Vi trenger en variert tilnærming, og inkludering av biogasskjøretøy er en avgjørende del av løsningen.