Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har kartlagt at det i dag benyttes 1,9 TWh elektrisitet til oppvarming av bygg i Oslo som kunne ha vært konvertert til fjernvarme. 

– I resten av NO1 har vi anslått et potensial for å konvertere 0,8 TWh fra elektrisitet til fjernvarme.  Vi vet at de andre fjernvarmeaktørene i NO1 til sammen leverer cirka halvparten så mye fjernvarme som oss. Vi antar videre at potensialet for å konvertere fra elektrisk oppvarming til fjernvarme er omtrent like stort i resten av NO1 som i Oslo, skriver Celsio i en epost til EnergiAktuelt.

Celsio anslår det totale potensialet i NO1 til 2,7 TWh, noe som tilsvarer cirka 1 350 MW.

For å oppnå dette mener Celsio at rammebetingelsene må legge til rette for at fjernvarmens potensial skal kunne utnyttes maksimalt. 

– Fjernvarmeselskapene må ha rammevilkår som lar dem drive lønnsomt og effektivt. De må også sikres god og stabil tilgang på overskuddsenergi. Fjernvarme som produkt må være attraktivt for byggeiere, og det må innføres incentivordninger/konverteringsstøtte for å sette byggeierne økonomisk i stand til å oppgradere til et vannbårent oppvarmingsanlegg, skriver Celsio.

Disse rammebetingelsene mener Celsio er viktige for at fjernvarmebransjen skal lykkes:

  • Fjernvarmeprisen – Denne vil bli endret innen få år og vil ha stor innvirkning på fjernvarmeselskapenes lønnsomhet og fjernvarmens attraktivitet.
  • Avfallsforbrenningsavgiften – Ble innført for to år siden. Regjeringen har foreslått å øke denne med 85 prosent neste år. Mye norsk avfall sendes allerede til Sverige på grunn av avgiften. I tillegg fører den til usikkerhet rundt fremtidige norske forbrenningspriser. Dette reduserer fjernvarmeselskapenes tilgang på spillvarme.
  • Energimerkeordningen – Viktig ordning som påvirker fjernvarmens attraktivitet blant byggeiere og eiendomsutviklere
  • Fjernvarmestøtten – Fjernvarmeaktørene gir sine boligkunder fjernvarmestøtte i likhet med at strømselskapene gir husholdningene strømstøtte. Men, mens strømselskapene får tilbakebetalt strømstøtten fra staten, må fjernvarmeselskapene dekke fjernvarmestøtten av egen lomme.
  • Enovaprogram til borettslag/sameier og yrkesbygg – Konverteringsstøtte​
  • Overskuddsvarme fra datasentere/industri må utnyttes. – Dette betyr at datasentere må etableres i områder hvor det er mulig å utnytte overskuddsenergien. Fjernvarme er godt egnet til dette.