- Enova støtter de som går foran og det er svært gledelig å se interessen for bedriftslading for tyngre kjøretøy. Utslippene fra tungtransporten må ned og dette viser at markedet tar omstillingen til nullutslipp på alvor, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova, i en melding fra Enova.

Se kart over selskap som ble innvilget støtte i tredje runde av konkurransen her.

 

 

Markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova. Foto: Berre komminkasjonsbyrå
Markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova. Foto: BERRE Kommunikasjonsbyra

Ønsker flere tunge elektriske kjøretøy

 Formålet med støtteprogrammet er å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy. Satsingen skal legge til rette for varige markedsendringer gjennom tidsavgrenset støtte til utbygging av dedikert ladeinfrastruktur. Støtten skal stimulere til økt innfasing av tunge elektriske kjøretøy ved å redusere barrieren for investering og dermed øke konkurransekraft for det elektriske alternativet i markedet. Det gjenstår fortsatt en søknadsfrist i 2023 og planlagt varighet på programmet er inntil 2 år. 

116 nye ladepunkt 

Støtteprogrammet er rigget som en konkurranse der de selskapene som etablerer mest kW pr. støttekrone, får støtte av Enova. I denne søknadsrunden kom det inn sterke søknader og det var konkurranse om midlene. Søknader som hadde kostnadseffektivitet på 2100 kr/kW eller bedre, ble innvilget støtte. Totalt utgjorde dette 23 prosjekter med 116 ladepunkt.