- Lykkes vi her, vil Norge styrke sin posisjon som en drivkraft for utslippsfrie løsninger i skipsfarten, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova i en melding.

Her er bevilgningene:

  • Enova støtter etableringen av fem produksjonsanlegg for fornybart hydrogen langs norskekysten med 669 millioner kroner.
  • Enova støtter sju banebrytende hydrogen- og ammoniakkdrevne fartøy med 451,3 millioner kroner.

Muliggjør teknologiutvikling

Hydrogen er en stor mulighet for Norge, og Enovas tildelinger muliggjør videre og nødvendig teknologiutvikling. Det sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. – Norge er en energi- og skipsfartsnasjon og har gode forutsetninger for å lede an i teknologiutvikling for den grønne omstillingen. Hydrogen og grønn maritim industri er to av syv satsingsområder i veikartet for et grønt industriløft som regjeringen lanserer i dag. Enovas støtte på over en milliard kroner til fem hydrogenknutepunkter og sju hydrogendrevne skip støtter opp under dette grønne industriløftet, sier han.

Olje- og energiministeren støtter tilsagnene. -Regjeringen har betydelige ambisjoner knyttet til utviklingen av hydrogen og ønsker å bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen produsert med ingen eller lave utslipp. Vi har styrket arbeidet med hydrogen fra første dag. Det er gledelig at det er en lang rekke hydrogenprosjekter langs hele verdikjeden under utvikling i hele Norge. Det grønne industriløftet til regjeringen vil bidra ytterligere til utviklingen av hydrogen i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Hydrogen til 40 fartøy

De fem produksjonsanleggene for fornybart hydrogen vil etablere en infrastruktur som vil muliggjøre videre teknologiutvikling i bransjen. Knutepunktene vil også kunne levere drivstoff til de hydrogendrevne fartøyene som Enova har støttet.

–  Disse skipene er blant de første i verden til å benytte hydrogen til framdrift, og knutepunktene som nå støttes av Enova vil sørge for at drivstoffet blir tilgjengelig for dem. Til sammen vil knutepunktene ha en kapasitet til å levere hydrogen til mellom 35 og 40 fartøy, sier Nakstad.

Lære av prosjektene

I desember i fjor delte Enova også ut over en milliard kroner til tre hydrogenprosjekter. Disse prosjektene bidrar også til teknologiutvikling og demonstrasjon innen produksjon og bruk av hydrogen.

– Det er nå viktig at alle parter lærer av teknologiutviklingen i disse prosjektene. Nå vil Enova følge teknologi- og markedsutviklingen nøye framover, sier Nakstad.