Dette melder Flexit.

Flexit ble invitert til næringsminister Jan Christian Vestre fredag 4. november. Her ble det diskutert tanker og ideer om å skape flere grønne, lønnsomme industriarbeidsplasser, redusere klimagassutslipp ved gjenvinning av energi og effektiv energiproduksjon i boliger, redusere behov for strømstøtte og investeringer i kraftproduksjon o.l. ved hjelp av gode løsninger for bedre inneklima i våre hjem.

– Vi ser et behov for å øke stimuleringen av markedet for energieffektivisering, som økt økonomisk støtte til å oppgradere boliger med f.eks. inneklimasentralen EcoNordic som kan halvere energiforbruket i en bolig. Potensialet er enda større i en eksisterende bolig. Vi takker for et veldig bra møte med en pålest og interessert minister, sa adm.dir. i Flexit, Knut Skogstad.

– Flexit er en del av løsningen på å nå miljø- og bærekraftsmålene og bidrar med innspill og løsninger direkte som i dette møtet og aktivt i samråd med VKE og BNL som løpende jobber med å vise våre myndigheter byggebransjens og spesielt ventilasjonsbransjens løsninger. Bransjens løsninger utgjør en stor forskjell og kan gjøre det mest miljøvennlige og samfunnsøkonomisk fornuftige som er å redusere behovet for energi, sier Skogstad.