- For oss i Celsio er dette en stor dag. Dette er et anlegg som vi er veldig stolte av, og det er midt i kimen av hva vårt selskap driver med, og skal drive med. Det er denne type prosjekter vi skal gjøre for å være med å utvikle Oslo videre, sa adm.dir. Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio under åpningen av Ulven energisentral.

- Dette er en suksesshistorie for Oslo by. Oslo viser her at de har et energisystem som kan være med på å trekke industri til byen, og å skape arbeidsplasser.

- Det er også en suksesshistorie for Stack. Dette viser at datasentere kan operere midt i byen, uten å belaste energisystemet som helhet, sa Inderhaug.

- Vi jobber aktivt for å få flere datasentere inn i vårt system, sa adm. dir. Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio under åpningen av Ulven energisentral. Foto: EnergiAktuelt
- Vi jobber aktivt for å få flere datasentere inn i vårt system, sa adm. dir. Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio under åpningen av Ulven energisentral. Foto: EnergiAktuelt

- For oss i Celsio er det også en suksesshistorie. Det er veldig viktig for oss å få nye spillvarmekilder inn i vårt system. Med dette viser vi at vi er en aktør som bruker energien, ikke bare en, men to ganger på vegne av byen vår, sa Inderhaug.

- Og nettopp spillvarme fra datasentere er viktig for oss. Vi jobber nå aktivt for å få flere datasentere inn i vårt system, sa han.

- Den ene grunnen til at det er viktig, er at det er energi som kan brukes igjen. Den andre grunnen er at denne type prosjekter, viser at en aktør som eier et fjernvarmesystem har infrastruktur som er veldig tilpasningsdyktig. Den type rør vi har i bakken som frakter varme i dag, er samme type rør som fraktet varmt vann basert på kull på 1960-tallet i Oslo, sa Inderhaug.

- Det er samme type teknologi, og det er en veldig moderne og dynamisk infrastruktur, fordi vi kan tilpasse oss utviklingen i samfunnet, som vi nå gjør ved å ta inn ny type industri, og tilpasse den i våre systemer, sa Inderhaug.

- Vi har alltid hatt bærekraft som et av våre fundamenter. Myndighetene trenger ikke å si at vi skal gjøre noe, vi gjør det, sa Halvor Bjerke, adm.dir. i STACK EMEA Nordics i sitt innlegg under åpningen av Ulven energisentral. Foto: EnergiAktuelt
- Vi har alltid hatt bærekraft som et av våre fundamenter. Myndighetene trenger ikke å si at vi skal gjøre noe, vi gjør det, sa Halvor Bjerke, adm.dir. i STACK EMEA Nordics i sitt innlegg under åpningen av Ulven energisentral. Foto: EnergiAktuelt

Fått det til, til tross for, ikke på grunn av

- Vi har møtt noen hindringer på veien. Jeg føler at vi har fått til dette til tross for, og ikke på grunn av, sa Halvor Bjerke, administrerende direktør i STACK EMEA Nordics under åpningen av Ulven energisentral.

- Spurte jeg for 4-5 år siden om aktører hadde lyst på overskuddsvarme fra oss, fikk jeg til svar at nei, det hadde de ikke, sa Bjerke.

Men holdningen til dette tror Bjerke har endret seg. - Norge har et kraftunderskudd som vi ikke hadde da vi startet planleggingen i 2015. Landet har overføringsproblemer av kraft som vi heller ikke hadde i 2015. Så jeg tror dette er et initiativ som blir tatt bedre mot i fremtiden, sa han.

Testproduksjonen ved Ulven energisentral startet i november 2021. I de første fem månedene leverte datasenteret cirka 12 GWh energi til Celsio.

- Dette utgjør over 90 prosent av den energien vi har i vannet, og over 70 prosent av den totale belastingen på stedet, sa Bjerke.   

- PUE, et begrep vi i datasenterbransjen bruker for å vise hvor effektivt vi driver, har gått ned fra 1,5 til 1,2. Det at vi kan levere varmen til Celsio, gjør at vi kan drive datasenteret vårt mer effektivt, sa Bjerke.

Balanserer også strømnettet

Stack bruker batteripakken i datasenteret til å balansere strømnettet.  - Kommer det en topp i strømnettet, så stopper batteriene våre å lade, det vil si at vi stopper å ta strøm fra nettet. Det fører til at vi får en fin flat kurve, istedenfor ”peakene” som nettoperatørene må ta høyde for, sa Bjerke.

- Dette er noe vi gjør på eget initiativ. Det er ikke drevet av myndighetene. Jeg synes det er veldig viktig at ikke myndighetene pålegger oss for mye. Kom med gulroten istedenfor pisken, oppfordrer Bjerke.

- Vi har alltid hatt bærekraft som et av våre fundamenter. Myndighetene trenger ikke å si at vi skal gjøre noe, vi gjør det, sa Bjerke.