Dette sa adm.dir. i NBBL, Bård Folke Fredriksen, under lanseringen av rapporten ”Virkemidler for 8 TWh solkraft innen 2030” den 21. mars.

– Dette vil vi klare ved å vri 5 prosent av investeringene i bygninger over til installasjon av solceller, sa Fredriksen.

– Men hvis vi ikke når målet om å klare 8 TWh hundre prosent, så betyr ikke det at vi ikke skal gjøre noe. Hvis vi når 7 TWh, så har vi fortsatt nådd 7 TWh, og det er bedre enn null, sa Fredriksen.

Mobiliser byggeierne

Fredriksen mener der er viktig at myndighetene får folk med seg. – Man kan jo si at de store takene monner mer, som borettslagstakene hos oss i NBBL. Ja, borettslagstakene er større og lengre enn eneboligtakene, så det er ikke så dumt å starte der. I hvert fall når vi vet at de store solparkene møter motstand og tar lengre tid, sa Fredriksen.

Han oppfordrer til å ta de lavthengende fruktene først. – Vi må utløse den kraften som ligger i at vi nordmenn eier vår egen bolig. Mobiliser byggeierne ved å tilby fornuftige økonomiske støtteordninger, sa Fredriksen.

Han har veldig stor tro på kombinasjonen, mellom klassisk energiøkonomisering og et supplement med solceller. De to tingene sammen kan utløse noe stort. 

Ta en for ”laget”

Fredriksen mener at det å subsidiere solceller og energiøkonomisering vil tilføre kraft som vi ellers ikke ville ha fått. Solceller, og særlig energiøkonomisering, vil gi veldig stor effekt på de dagene nettet er mest presset, og prisene er høyest.

– Det betyr at de som investerer i solceller og energiøkonisering tar en for laget. Det er ikke sånn at hvis et borettslag ikke legger solceller, så vil noen andre produsere akkurat den samme kraften. Dette mener jeg er et godt argument for å bruke økonomiske virkemidler. At man er med og tar en for ”laget”, og hjelper alle, selv om man også hjelper seg selv aller mest, sa Fredriksen.

Gjør det enkelt

For å folk med oss, må det gjøres enkelt, mener Fredriksen. – For meg er det et kjempeparadoks at det er mulig å sette opp elbilladere uten å gå gjennom kommunal byggesak, og det er mulig å sette opp en garasje en meter fra naboens grense uten å søke byggesak. Man trenger bare melde. Men legger du et flatt solcellepanel på taket ditt, da er det full byggesak med gebyr. Det er klart at dette skremmer noen. Og vi har også hatt de sakene der fargenyansene mellom tak og solcellepanel har ført til avslag, sa han.

Fredriksens råd er å la de reglene ”Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap” har for elektriske installasjoner være tilstrekkelige også for solcelleanlegg, og ikke parallellkjøre dem med tradisjonell byggesaksbehandling. 

– Grunnen til det er at her snakker vi om takmonterte solceller, og jeg ser ikke det samfunnsmessige behovet for å si nei til et slikt anlegg. Hvis det ikke er et stort samfunnsmessig behov for å si nei til noe i en byggesak, så er det faktisk lov for kommunen å si ja, eller svaret burde kanskje automatisk være ja, sa Fredriksen.