Dette sier rådgiver Inga Ragnhild Holst i Norsk Bioenergiforening (Nobio).

I høringsnotatet til endringene i Teknisk forskrift som Nobio sendte inn i høst, ønsker de at grensesnittet skal være brutto energi.

– Det store skillet står mellom netto/brutto og levert energi, og det store poenget vårt er at grensesnittet ikke bør diskriminere mellom forsyningsløsninger, sier Holst.

Rådgiver Inga Ragnhild Holst i Norsk Bioenergiforening (Nobio).  Foto: Nobio
Rådgiver Inga Ragnhild Holst i Norsk Bioenergiforening (Nobio). Foto: Nobio

Grensesnittet levert energi vil i utgangspunktet ikke gagne verken fjernvarme eller bioenergi. Bioenergien blir levert til bygget, så da vil byggeier komme bedre ut med for eksempel å sette inn en varmepumpe basert på strøm, hvor strømleveransen blir lavere enn leveransen bioenergi/fjernvarme ville vært, sier Holst.

– Med et nettogrensesnitt spiller det mindre rolle hvor energien produseres eller leveres fra, siden det er byggets reelle energibehov, altså forbruket av energi, som er i fokus, sier Holst.